Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Vaststellingsovereenkomst vergoeding

Heeft u bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst recht op een(transitie)vergoeding? En zo ja, hoe hoog is die vergoeding dan? Is de vergoeding die uw werkgever u aanbiedt hoog genoeg? Wij leggen uit hoe het zit.

Vaststellingsovereenkomst transitievergoeding

Het is niet verplicht een transitievergoeding te betalen bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Er zullen
alleen maar weinig werknemers akkoord willen gaan met een ontslag, zonder dat tenminste de transitievergoeding wordt betaald.

Die vergoeding moet namelijk ook worden betaald als uw werkgever de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst afdwingt via een inhoudelijke procedure bij UWV of de kantonrechter (mits u twee jaar of langer in dienst bent).
Uitzonderingen, zoals ernstig verwijtbaar handelen, daargelaten.

Vaststellingsovereenkomst billijke vergoeding

Als uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan een extra vergoeding op zijn plaats zijn. In de wet wordt
dit de billijke vergoeding genoemd. Er is geen vaste formule voor de berekening van de billijke vergoeding. Lees
hierover meer op de pagina ‘wanneer recht op een hogere ontslagvergoeding’.

Vaststellingsovereenkomst hogere vergoeding

Ook als het niet mogelijk is om hard te maken dat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zijn er in de
praktijk vaak argumenten om een hogere vergoeding uit te onderhandelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw
werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren, maar er geen (goed) verbetertraject is gevoerd. Of als uw
werkgever stelt dat de arbeidsrelatie is verstoord, maar uw werkgever er nog niets of te weinig aan heeft gedaan om
deze te verbeteren.

Vaststellingsovereenkomst hoogte vergoeding

Per dossier is het belangrijk een goede inschatting te maken van de kansen en risico’s van een inhoudelijke procedure. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij deze inschatting snel voor u maken. Vervolgens kunnen we samen de strategie uitstippelen om tot een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te komen. Hierbij zijn, naast de hoogte van de vergoeding, ook allerlei andere zaken relevant om mee te nemen, zoals het veilig stellen van uw WW-rechten, hoe om te gaan met een concurrentie- en/of relatiebeding, etc.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Vaststellingsovereenkomst arbeidsrecht advocaat

Het onderhandelingsresultaat is maatwerk. Laat uw vaststellingsovereenkomst beoordelen. Wij helpen u graag om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor