Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Werknemers ontslagen

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit biedt duidelijkheid en voorkomt vervelende discussies achteraf.

De belangrijkste onderwerpen die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst zijn:

  • per welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • of de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst doorwerkt of wordt vrijgesteld van werkzaamheden;
  • de hoogte van de ontslagvergoeding;
  • of er een eindafrekening zal volgen inclusief uitbetaling van de openstaande vakantiedagen of dat deze vakantiedagen worden geacht te zijn opgenomen (en dus niet worden uitbetaald);
  • of het concurrentiebeding blijft gehandhaafd of komt te vervallen;
  • hoe wordt omgegaan met een studiekostenregeling en/of andere toepasselijke regelingen.

Belangrijk dat al hetgeen relevant is in uw specifieke situatie op de juiste wijze wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Wij zijn specialist op dit terrein en kunnen u dan ook snel van deskundig advies voorzien. De meeste werkgevers bieden een budget aan voor een dergelijke juridische check. Maak hiervan gebruik.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons