Wat te doen bij ontslag om economische redenen?

Werknemers ontslagen

Bent u boventallig verklaard? Een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan niet zomaar worden verleend. Er moet zijn voldaan aan een aantal in de wet verankerde voorwaarden. U doet er goed aan niets te tekenen, totdat u advies van een arbeidsrecht advocaat heeft ingewonnen. Een specialist kan niet alleen de haalbaarheid van het ontslag, maar ook de (on)redelijkheid van het aangeboden (vergoedingen)pakket toetsen. De kosten worden doorgaans door uw werkgever vergoed.

Een ontslag op bedrijfseconomische gronden dient in ieder geval aan de navolgende voorwaarden te voldoen.

  • Uw werkgever zal allereerst moeten aantonen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag.
  • U mag niet willekeurig voor ontslag in aanmerking worden gebracht. De ontslagvolgorde wordt in beginsel vastgesteld door toepassing van het afspiegelingsbeginsel.
  • Tot slot dient uw werkgever aan te tonen dat er geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf zijn of op korte termijn komen in een andere, passende, functie.

Een arbeidsrecht advocaat kan voor u beoordelen of het ontslag kan worden afgedwongen. Maar ook als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, is het raadzaam een specialist naar het aangeboden (vergoedingen)pakket te laten kijken. Daarnaast kan hij vaststellen of uw recht op een WW-uitkering is gewaarborgd.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons