Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Wat zijn mijn plichten als werknemer bij ziekte?

U bent verplicht zich te houden aan de binnen het bedrijf geldende regels in geval van ziekte. De plichten bij ziekte zijn vaak omschreven in een toepasselijk ziekteverzuimreglement en/of een personeelshandboek of cao.

Om vast te stellen wat uw plichten zijn bij ziekte is het belangrijk te kijken naar de binnen het bedrijf geldende regels/regelingen. Een aantal aandachtspunten zijn van belang:

  • kijk bij wie u zich moet ziek melden en voor welk tijdstip;
  • uw werkgever mag niet vragen naar de medische achtergrond van uw ziekmelding, maar u bent wel verplicht naar waarheid te antwoorden op de vraag wanneer u verwacht weer te kunnen werken;
  • als u niet kunt inschatten wanneer u weer kunt werken, bent u uiteraard niet verplicht te gissen. In dat geval kunt u melden dat u dit niet kunt inschatten of u kunt aangeven dat u dit graag bespreekt met de bedrijfsarts;
  • u bent verplicht om zich in te spannen zo snel als mogelijk weer terug te keren op de werkvloer;
  • als u het oneens bent met de adviezen van de bedrijfsarts kunt u een second-opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of het UWV.

Als u twijfelt of u uw plichten als werknemer bij ziekte wel correct naleeft, is het van belang om juridisch advies in te winnen. Als u uw plichten niet correct naleeft, kan dit namelijk consequenties hebben voor uw salaris of in het slechtste geval kan dit zelfs leiden tot ontslag. Belt u ons gerust voor deskundig arbeidsrechtelijk advies.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Hoe lang dient loon doorbetaald te worden bij een zieke werknemer?

Als een werknemer ziek wordt is een werkgever op grond van de wet verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van zijn loon door te betalen (gemaximeerd tot het maximumdagloon). Op basis van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO kan deze verplichting ook op meer dan 70% zijn gesteld.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten