Wat zijn mijn plichten als werknemer bij ziekte?

Werknemers ontslagen

U bent verplicht zich te houden aan de binnen het bedrijf geldende regels in geval van ziekte. De plichten bij ziekte zijn vaak omschreven in een toepasselijk ziekteverzuimreglement en/of een personeelshandboek of cao.

Om vast te stellen wat uw plichten zijn bij ziekte is het belangrijk te kijken naar de binnen het bedrijf geldende regels/regelingen. Een aantal aandachtspunten zijn van belang:

  • kijk bij wie u zich moet ziek melden en voor welk tijdstip;
  • uw werkgever mag niet vragen naar de medische achtergrond van uw ziekmelding, maar u bent wel verplicht naar waarheid te antwoorden op de vraag wanneer u verwacht weer te kunnen werken;
  • als u niet kunt inschatten wanneer u weer kunt werken, bent u uiteraard niet verplicht te gissen. In dat geval kunt u melden dat u dit niet kunt inschatten of u kunt aangeven dat u dit graag bespreekt met de bedrijfsarts;
  • u bent verplicht om zich in te spannen zo snel als mogelijk weer terug te keren op de werkvloer;
  • als u het oneens bent met de adviezen van de bedrijfsarts kunt u een second-opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of het UWV.

Als u twijfelt of u uw plichten als werknemer bij ziekte wel correct naleeft, is het van belang om juridisch advies in te winnen. Als u uw plichten niet correct naleeft, kan dit namelijk consequenties hebben voor uw salaris of in het slechtste geval kan dit zelfs leiden tot ontslag. Belt u ons gerust voor deskundig arbeidsrechtelijk advies.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons