Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Wat zijn mijn rechten bij ontslag met vast contract?

Met een vast contract heeft u sterke rechten bij ontslag. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan – afgezien van een ontslag op staande voet – niet zomaar worden beëindigd. Daarvoor is vooraf toestemming nodig van het UWV, dan wel de kantonrechter.  Daarnaast kan ontslag alleen worden verleend als voldaan is aan de voorwaarden van een in de wet genoemde grond. 

De wet kent negen gronden voor ontslag. Dat zijn – kort samengevat – de volgende:

  1. Verval arbeidsplaatsen (reorganisatie);
  2. Langdurig arbeidsongeschikt (> 2 jaar);
  3. Frequent ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen;
  4. Disfunctioneren;
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
  6. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk;
  7. Verstoorde arbeidsrelatie;
  8. Andere omstandigheden dan de hierboven genoemde gronden, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd;
  9. Een combinatie van de gronden zoals genoemd onder 3 tot en met 8.

Voor ontslaggrond 1 en 2 moet uw werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Als een (voorgenomen) ontslag is gestoeld op een van de overige gronden, dan zal uw werkgever de kantonrechter moeten vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Of een door uw werkgever ingezet ontslag haalbaar is en zo ja welk pakket aan vergoedingen daarbij hoort, kan een arbeidsrecht advocaat voor u beoordelen. Komt het tot een einde van de arbeidsovereenkomst, dan zorgt hij voor een maximaal resultaat in onderhandelingen of procedure en is bedacht op belangrijke zaken zoals de mogelijkheid om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten