Wat zijn mijn rechten bij ontslag met vast contract?

Werknemers ontslagen

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan – afgezien van een ontslag op staande voet – niet zomaar worden beëindigd. Daarvoor is vooraf toestemming nodig van het UWV, dan wel de kantonrechter. Daarnaast kan ontslag alleen worden verleend als voldaan is aan de voorwaarden van een in de wet genoemde grond.

De wet kent een achttal gronden voor ontslag. Dat zijn – kort samengevat – de volgende:

  1. Verval arbeidsplaatsen;
  2. Langdurig arbeidsongeschikt (> 2 jaar);
  3. Frequent ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen;
  4. Disfunctioneren;
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
  6. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk;
  7. Verstoorde arbeidsrelatie;
  8. Andere omstandigheden dan de hierboven genoemde gronden, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd.

Voor ontslaggrond 1 en 2 moet uw werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Als een (voorgenomen) ontslag is gestoeld op een van de overige gronden, dan zal uw werkgever de kantonrechter moeten vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Of een door uw werkgever ingezet ontslag haalbaar is en zo ja welk pakket aan vergoedingen daarbij hoort, kan een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam of Haarlem voor u beoordelen. Komt het tot een einde van de arbeidsovereenkomst, dan zorgt hij voor een maximaal resultaat in onderhandelingen of procedure en is bedacht op belangrijke zaken zoals de mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering.

Artikelen over ontslag

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons