Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag na twee jaar ziekte

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod voor uw werkgever. Gedurende de eerste 2 jaar van ziekte is het uitgangspunt dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Het opzegverbod tijdens ziekte heeft echter geen absolute werking. Er zijn gevallen waarin uw werkgever uw dienstverband toch kan beëindigen ondanks dat u ziek bent. Na 2 jaar vervalt de ontslagbescherming door het opzegverbod. Uw werkgever kan UWV dan om toestemming vragen de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.

Voorwaarden ontslagvergunning bij ziekte

Na 2 jaar onafgebroken ziekte vervalt het opzegverbod. Daarmee eindigt het dienstverband niet. Uw werkgever dient UWV toestemming te vragen de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Het ontslagverzoek aan het UWV dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het UWV zal enkel toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst van een langdurige zieke werknemer op te zeggen indien:

  1. aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
  2. aannemelijk is dat binnen 26 weken de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht; en
  3. uw werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft u binnen 26 weken, al dan niet met behulp van scholing, te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming.

Aan de zijde van uw werkgever zal worden beoordeeld of uw werkgever voldaan heeft aan zijn re-integratieverplichtingen. Met andere woorden, heeft uw werkgever alles gedaan om u weer aan het werk te krijgen?

Heeft u recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Indien de werkgever de ontslagaanvraag van een zieke werknemer doorzet, bestaat dan recht op een transitievergoeding? Het antwoord op deze vraag is: ja. Bij ontslag na 2 jaar ziekte na het volgen van een procedure bij UWV is uw werkgever de transitievergoeding verschuldigd.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten