Wet Werk en Zekerheid
13 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid aangenomen; wat staat u te wachten?

Op dinsdag 10 juni 2014 ging een ruime meerderheid van de Eerste Kamer akkoord met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met de instemming van de senaat bepaalt de omstreden WWZ inmiddels het speelveld van de toekomstige arbeidsrechtpraktijk.

Wijzigingen in het kader van de WWZ

Verschillende maatregelen die per 1 juli 2014 al zouden ingaan, zijn opgeschoven naar 1 januari 2015. Onderstaand treft u een aantal van de beoogde wijzingen aan, inclusief de datum van inwerkingtreding.

Wijzigingen per 1 januari 2015

  • In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of korter duurt, kan geen proeftijd meer worden overeengekomen.
  • In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag vanaf 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat hij zwaarwichtige bedrijfsbelangen heeft om een non-concurrentiebeding af te spreken. Alleen een gemotiveerd concurrentiebeding is bij een tijdelijk contract dus toegestaan.
  • Er geldt een ‘aanzegtermijn’ op grond waarvan de werkgever werknemer een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk moet informeren of er voortgezet wordt, alsmede onder de voorwaarden waaronder wordt voortgezet. De sanctie bij het niet naleven van de verplichting om schriftelijk te informeren beloopt een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van een maandsalaris en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato.

Wijzigingen per 1 juli 2015

  • De ketenbepaling wordt aangepast. Na twee jaar (of meer dan 3 contracten) ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • De reden van ontslag bepaalt de route die de werkgever moet nemen. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim loopt via het UWV. Voor ontslag wegens andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, dient de kantonrechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  • Werknemers die uit dienst treden en langer dan twee jaar in dienst zijn moet u een transitievergoeding betalen.

Tips WWZ

Een viertal tips voor werkgevers over hoe om te gaan met de per 1 januari 2015 ingaande wijzigingen (die aanvankelijk reeds per 1 juli 2014 zouden ingaan) kunt u teruglezen in ons artikel “wijzigingen-arbeidsrecht-per-1-juli-2014-4-praktische-tips”.

Advies?

Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze en andere wijzigingen in het arbeidsrecht die als gevolg van de WWZ (zijn) ontstaan. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies over de implicaties van de WWZ in uw organisatie, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met onze arbeidsrechtadvocaten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten