Wijziging regeling ouderschapsverlof

12 april 2012

Wijziging regeling ouderschapsverlof

In de Wet arbeid en zorg, ofwel de Wazo, wordt het recht van de werknemer op verschillende verlofsoorten geregeld.

De Wazo kent de volgende verlofsoorten.

  • Zwangerschapsverlof
  • Bevallingsverlof
  • Adoptie en pleegzorg
  • Calamiteitenverlof en ander kort, dan wel lang verzuim-/zorgverlof
  • Kraamverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Levensloopregeling

Bij cao kan worden afgeweken van de wettelijke regeling van de verlofvormen. Wanneer een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, wordt aanbevolen om na te gaan of deze cao afwijkende bepalingen kent.

Betaald of onbetaald?

Gedurende het opnemen van een aantal verlofsoorten, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, wordt het loon van de werknemer doorbetaald. Voor andere verlofsoorten, zoals voor het ouderschapsverlof, wordt het loon niet doorbetaald, tenzij bij cao anders is afgesproken. Ook is het mogelijk dat de werknemer het verlof zelf financiert, bijvoorbeeld in het geval van levensloopverlof door middel van een opgebouwd levenslooptegoed.

Bijzonder/buitengewoon verlof

Verlofvormen die niet zijn geregeld in de Wazo worden bijzonder of buitengewoon verlof genoemd. In dit verband kan worden gedacht aan verlof wanneer een familielid van de werknemer trouwt of komt te overlijden. Deze verlofsoorten worden doorgaans opgenomen in cao’s.

Verandering ouderschapsverlof

Op grond van de implementatie van de Europese Richtlijn 2010/18/EU zijn per 12 april 2012 de Wazo en de Arbeidstijdenwet (die ziet op de arbeids- en rusttijden voor werknemers) gewijzigd.

Als gevolg van de wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wazo kan de werknemer die zijn ouderschapsverlof heeft verbruikt, zijn werkgever verzoeken om tijdelijke aanpassing van het werkpatroon in verband met de zorg voor het kind. Het verzoek moet uiterlijk drie maanden voor afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk aan werkgever kenbaar zijn gemaakt en de werkgever dient binnen vier weken voor afloop van het ouderschapsverlof een beslissing te nemen op het verzoek van werknemer. De wijziging in het arbeidspatroon is tijdelijk en behelst in beginsel een periode van een jaar na afloop van het ouderschapsverlof.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Voorkom problemen. Win juridisch advies in

Waar de werkgever in dit geval dus dacht makkelijk van de werknemer af te komen, bleek dat toch anders te liggen. Goed om over dit soort zaken vooraf juridisch advies in te winnen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten en kan een hoop problemen achteraf voorkomen.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten