Wijzigingen in de AOW

17 april 2012

Wijzigingen in de AOW en het pensioenontslagbeding

Per 1 april 2012 is de nieuwe Algemene Ouderdomswet (AOW) in werking getreden. Op basis van de oude regelgeving ontving de werknemer met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij 65 werd, zijn ouderdomspensioen. De AOW-uitkering van werknemers die na 1 april 2012 de leeftijd van 65 bereiken gaat als gevolg van de wijziging pas in op de dag van hun 65e verjaardag.

Gevolgen

In veel CAO’s en arbeidsovereenkomsten is nu nog opgenomen dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt, per de eerste dag van de maand waarin de werknemer zijn 65-jarige leeftijd bereikt. Dit zou betekenen dat de werknemer met een inkomensgat zou kunnen worden geconfronteerd. De arbeidsovereenkomst eindigt immers per de eerste van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, maar de AOW-uitkering gaat pas in vanaf de dag dat de werknemer daadwerkelijk de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Advies

Minister Kamp meent dat het pensioenontslagbeding dat bepaalt dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt per de eerste van de maand waarin de werknemer 65 wordt, nietig is. Het is derhalve van belang dat u het pensioenontslagbeding aanpast aan de gewijzigde wetgeving.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten