Ziekmelding via WhatsApp
13 November 2012

Ziekmelding via WhatsApp: geldig bewijs, geen ontslag

In een procedure tussen uitzendonderneming Benco B.V. en haar werkneemster, aldaar werkzaam als intercedente, heeft de kantonrechter te Groningen zich in een onlangs gepubliceerde uitspraak (LJN: BY 2138) uitgelaten over de juridische status van een WhatsApp-bericht. Werkneeemster had zich met zo’n bericht ziek gemeld.

Ontslag genomen na conflict?

Na het ontstaan van een conflict met haar werkgever vertrok werkneemster op 17 april 2012 een half uur voor het einde van haar werkdag naar huis. Werkneemster gaf daarbij aan dat zij geen zin meer had in het werk en er mee stopt. De volgende dag, op 18 april 2012, zond werkneemster een WhatsApp-bericht aan haar werkgever waarin zij zich ziek heeft gemeld. Benco B.V. stuurde vervolgens een brief met de bevestiging van het ontslag aan de werkneemster op 18 april 2012, waarop werkneemster reageert per brief van 20 april 2012 met de mededeling dat zij geen ontslag heeft genomen en verwijst naar de ziekmelding zoals opgenomen in het WhatsApp-bericht. Werkneemster vordert in kort geding doorbetaling van haar salaris. Gelijktijdig wordt door de kantonrechter het voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zoals ingediend door Benco B.V. behandeld.

Onderzoeksplicht

De kantonrechter wijst de werkgever op haar onderzoeksplicht bij de ontslagname van een werknemer. Volgens vaste jurisprudentie moet er bij ontslagname door een werknemer sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer waaruit blijkt dat deze de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst. Hij geeft aan dat Benco zich er van had moeten vergewissen dat werkneemster daadwerkelijk beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenste.

WhatsApp-bericht als bewijs

Voorts had werkneemster zich reeds de dag na het ontstaan van het conflict ziek gemeld door middel van een WhatsApp-bericht. Benco B.V. heeft zicht op het standpunt gesteld dit WhatsApp-bericht niet te hebben ontvangen. Dat laatste kon zij volgens de kantonrechter echter onvoldoende onderbouwen. Uit de mobiele telefoon van de werkneemster bleek namelijk dat er twee vinkjes waren geplaatst bij het bericht. Daargelaten de vraag of dit een correcte wijze van ziekmelding is, oordeelt de kantonrechter dat dit voldoende bewijs is dat de werkneemster geen ontslag wilde nemen. De vordering tot loondoorbetaling wordt toegewezen.

Zo wordt duidelijk dat een vinkje naast een WhatsApp-bericht in het arbeidsrecht forse consequenties kan hebben.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten