Ziekte en arbeidsongeschiktheid

27 december 2012

Ziekte en arbeidsongeschiktheid; het deskundigenoordeel wordt duurder

Gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid rust op de werkgever kortweg de verplichting om gedurende twee jaar, 70% van het (gemaximeerde) loon door te betalen. Op zowel werkgever als werknemer rust gedurende die periode de verplichting om er alles aan te doen de werknemer te re-integreren in het eigen, of, wanneer dat onmogelijk blijkt, passend werk. Dat kan ook werk buiten de onderneming van werkgever zijn.

Meer dan eens leidt dit re-integratietraject tot spanningen tussen werkgever en werknemer. Zo kan de werknemer het niet eens zijn met de adviezen van de bedrijfsarts. Ook kan de vraag opkomen of de werknemer, dan wel werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Over deze zaken kan zowel door werkgever als werknemer een deskundigenoordeel (ook wel: second opinion) bij het UWV worden aangevraagd. Zodoende is het deskundigenoordeel ook een handige tool voor de werkgever om te verifiëren of hij de juiste stappen heeft gezet om de werknemer te laten re-integreren en daarmee een loonsanctie te voorkomen. Wanneer namelijk blijkt dat na twee jaar onvoldoende is gedaan aan de re-integratie door de werkgever, kan dat betekenen dat de loondoorbetalingsverplichting wordt verlengd. Met een deskundigenoordeel in de hand kan door de werkgever waar nodig alsnog tijdig worden bijgestuurd. Voor de werknemer is een deskundigenoordeel onder meer een handig instrument wanneer zijn werkgever de loondoorbetaling heeft gestaakt, wegens vermeend onvoldoende meewerken aan de re-integratie. Met het deskundigenoordeel in de hand kan de werknemer dit objectief laten toetsen door het UWV.

Tarief deskundigenoordeel fors omhoog

Per 1 januari 2013 gaat het tarief voor een deskundigenoordeel van het UWV fors omhoog. Voor werkgevers stijgt dit per 1 januari 2013 naar € 400,-. Werknemers betalen € 100,-, terwijl tot 1 januari 2013 zowel werkgever als werknemer een tarief van € 50,- betaalden.

De regels omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complex. Zorg er voor dat u zich tijdig laat informeren. U kunt daartoe altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten