Belediging op Facebook
2 april 2012

Belediging op Facebook leidt tot ontslag wegens dringende reden

Met de introductie van sociale netwerksites als LinkedIn en Facebook komt ook de vraag naar voren hoe daarvan gebruik mag worden gemaakt, in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Bij beschikking van 19 maart 2012 heeft de kantonrechter in Arnhem de arbeidsovereenkomst met een medewerker van Blokker wegens een dringende reden ontbonden, omdat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grove belediging van zijn werkgever, via Facebook.

Feiten

De medewerker in kwestie is op 2 januari 2012 in dienst getreden bij Blokker en was daar werkzaam als Magazijnmedewerker. Nadat hem door zijn leidinggevende een verzoek om een voorschot op zijn salaris is geweigerd, heeft hij zijn onvrede daarover kenbaar gemaakt op zijn Facebookpagina en aan collega’s op de werkvloer. De werknemer heeft naar aanleiding van die gedragingen een schriftelijke waarschuwing ontvangen. De waarschuwing heeft echter niet belet dat de werknemer zich opnieuw negatief uitlaat over zijn werkgever, ditmaal in niet mis te verstane bewoordingen. De werknemer maakt zijn werkgever onder andere uit voor “hoerenbedrijf” en zijn teamleider voor “hoerestumperd”. Werknemer is op 2 februari 2012 geschorst en Blokker heeft om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd, wegens een dringende reden.

Uitspraak

De arbeidsovereenkomst wordt door de kantonrechter ontbonden wegens een dringende reden. Het beroep op vrijheid van meningsuiting door werknemer wordt door de kantonrechter gepasseerd, nu dat volgens de kantonrechter niets van doen heeft met de onderhavige situatie. De kantonrechter oordeelt dat die vrijheid bovendien wordt begrensd door de beginselen van zorgvuldigheid die de werknemer jegens zijn werkgever in acht dient te nemen. De kantonrechter constateert dat de werknemer zich niet als goed werknemer heeft gedragen. Dat de werknemer zijn excuses heeft gemaakt voor zijn gedrag en ook het beledigende Facebookbericht heeft verwijderd na de schorsing, maakt niet dat er van een dringende reden geen sprake is, aldus de kantonrechter. Ook het standpunt van de werknemer dat Facebook tot zijn privédomein zou behoren wordt niet door de kantonrechter gevolgd, omdat de werknemer daarmee volgens de kantonrechter miskent dat het privékarakter van Facebook betrekkelijk is, zo ook het begrip “vrienden”. Een van de collega’s van de betreffende werknemer behoort in onderhavige kwestie tot de vriendenkring van de werknemer en heeft Blokker van het bericht op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt werknemer verweten dat er door het plaatsen van het bericht op Facebook het risico van reproductie van dat bericht door anderen is, waardoor niet alleen de vrienden van werknemer maar ook anderen kennis kunnen nemen van het bericht.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden en neemt daarbij mede in aanmerking dat de werknemer een gewaarschuwd man was. Als gevolg van de ontbinding wegens een dringende reden, wordt er geen vergoeding toegekend aan de werknemer en zal de werknemer in beginsel ook geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten