Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Directeuren

Statutair directeur

Hoge bomen vangen veel wind. Daar komt bij dat jouw arbeidsrechtelijke positie complexer is dan die van de gemiddelde werknemer. Deskundig advies, zowel bij het aangaan als beëindigen van de arbeidsrelatie, is dan ook een verstandige investering.

Neem gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten over alle relevante juridische aspecten.

Statutair, of titulair directeur?

De eerste vraag die beantwoord zal moeten worden als ontslag dreigt is of je alleen de titel van directeur draagt of dat je ook bent benoemd tot statutair bestuurder. Voor de statutair directeur geldt namelijk een ander pakket aan arbeidsrechtelijke regels dan voor de titulair directeur.

Met een statutair directeur in loondienst wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. Omdat jouw positie als bestuurder, met name ingeval van ontslag, een stuk minder sterk is dan die van een reguliere werknemer verdient het aanbeveling om enkele waarborgen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Denk je bijvoorbeeld aan langere opzegtermijnen en een vooraf afgesproken ontslagvergoeding, mocht het bedrijf de arbeidsrelatie willen beëindigen. Wij kunnen je helpen bij de onderhandeling over jouw arbeidsvoorwaarden.

De praktijk laat daarnaast zien dat ook de constructie waarbij de bestuurder door middel van een managementovereenkomst ter beschikking wordt gesteld aan een andere vennootschap veel voorkomt. In dat geval is er geen arbeidsrechtelijke relatie tussen de inlenende vennootschap en de bestuurder. Doorgaans is deze arbeidsrelatie gemakkelijker te beëindigen dan de bestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap. Het is voor de bestuurder dan ook van belang dat zijn belangen worden gewaarborgd door middel van het sluiten van een goed geredigeerde managementovereenkomst. Je kunt hierbij bijvoorbeeld maar niet uitsluitend denken aan de inbouw van een contractueel aangeboden vertrekregeling ingeval vennootschapsrechtelijk ontslag volgt.

Ontslag statutair directeur

Om de vennootschapsrechtelijke band van een statutair directeur te beëindigen is een rechtsgeldig ontslagbesluit nodig van het bevoegd orgaan. In principe leidt een vennootschapsrechtelijk ontslag ook tot beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst. Wil je op eigen initiatief jouw statutair directeurschap beëindigen, dan leidt dit in principe ook tot het einde van jouw arbeidsovereenkomst. Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is het noodzakelijk dat het juiste orgaan op de in de wet en statuten bepaalde wijze tot het ontslag besluit.

Fouten bij ontslag statutair directeur

Bij het vennootschapsrechtelijk ontslag worden dikwijls fouten gemaakt, waardoor een ontslag feitelijk niet rechtsgeldig wordt verleend. Zo wordt nogal eens ontslag verleend zonder de statutair directeur over het voorgenomen ontslag te horen. Ook oproeptermijnen worden dikwijls genegeerd. Indien het ontslagbesluit is genomen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen kan het hetzij nietig, hetzij vernietigbaar zijn.
Het reguliere arbeidsrecht is verder, met een aantal uitzonderingen, op jou van toepassing. Zo zijn de opzegverboden gewoon van kracht. De preventieve ontslagtoets geldt niet voor de statutair directeur.

Vergoeding ontslag directeur

Je hebt bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst minimaal recht op de transitievergoeding. Daarnaast heb je mogelijk recht op een aanvullende billijke vergoeding. De rechter zal hierbij toetsen of er sprake was van een redelijke grond voor beëindiging.

Geen bedenktermijn statutair bestuurder

Wanneer je bij het beëindigen van het dienstverband een vaststellingsovereenkomst ondertekent dan heb je, in tegenstelling tot de reguliere werknemer, geen bedenktermijn waarbinnen je die overeenkomst kunt ontbinden.

Afwijking ketelregeling

In de arbeidsovereenkomst kan voor de statutair directeur worden afgeweken van de wettelijke maximale duur van contracten voor bepaalde tijd.

Advies positie statutair directeur

Deskundig arbeidsrechtelijk advies inwinnen teneinde problemen in de toekomst te voorkomen, dan wel reeds ontstane conflicten op te lossen, is gezien de complexiteit van jouw rechtspositie en omvang van de belangen een verstandige keuze. Wij helpen je graag verder.

Statutair directeur

Hoge bomen vangen veel wind. Daar komt bij dat jouw arbeidsrechtelijke positie complexer is dan die van de gemiddelde werknemer. Deskundig advies, zowel bij het aangaan als beëindigen van de arbeidsrelatie, is dan ook geen overbodige luxe.

Neem gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten over alle relevante juridische aspecten.

Directeuren

Statutair, of titulair directeur?

De eerste vraag die beantwoord zal moeten worden als ontslag dreigt is of je alleen de titel van directeur draagt of dat je ook bent benoemd tot statutair bestuurder. Voor de statutair directeur geldt namelijk een ander pakket aan arbeidsrechtelijke regels dan voor de titulair directeur.

Met een statutair directeur in loondienst wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. Omdat jouw positie als bestuurder, met name ingeval van ontslag, een stuk minder sterk is dan die van een reguliere werknemer verdient het aanbeveling om enkele waarborgen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Denk je bijvoorbeeld aan langere opzegtermijnen en een vooraf afgesproken ontslagvergoeding, mocht het bedrijf de arbeidsrelatie willen beëindigen. Wij kunnen je helpen bij de onderhandeling over jouw arbeidsvoorwaarden.

De praktijk laat daarnaast zien dat ook de constructie waarbij de bestuurder door middel van een managementovereenkomst ter beschikking wordt gesteld aan een andere vennootschap veel voorkomt. In dat geval is er geen arbeidsrechtelijke relatie tussen de inlenende vennootschap en de bestuurder. Doorgaans is deze arbeidsrelatie gemakkelijker te beëindigen dan de bestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap. Het is voor de bestuurder dan ook van belang dat zijn belangen worden gewaarborgd door middel van het sluiten van een goed geredigeerde managementovereenkomst. Je kunt hierbij bijvoorbeeld maar niet uitsluitend denken aan de inbouw van een contractueel aangeboden vertrekregeling ingeval vennootschapsrechtelijk ontslag volgt.

Ontslag directeur

Om de vennootschapsrechtelijke band van een statutair directeur te beëindigen is een rechtsgeldig ontslagbesluit nodig van het bevoegd orgaan. In principe leidt een vennootschapsrechtelijk ontslag ook tot beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst. Beëindig je op eigen initiatief jouw statutair directeurschap dan leidt dit in principe ook tot het einde van jouw arbeidsovereenkomst. Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is het noodzakelijk dat het juiste orgaan op de in de wet en statuten bepaalde wijze tot het ontslag besluit.

Fouten bij ontslag statutair directeur

Bij het vennootschapsrechtelijk ontslag worden dikwijls fouten gemaakt, waardoor een ontslag feitelijk niet rechtsgeldig wordt verleend. Zo wordt nogal eens ontslag verleend zonder de statutair directeur over het voorgenomen ontslag te horen. Ook oproeptermijnen worden dikwijls genegeerd. Indien het ontslagbesluit is genomen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen kan het hetzij nietig, hetzij vernietigbaar zijn.
Het reguliere arbeidsrecht is verder, met een aantal uitzonderingen, op jou van toepassing. Zo zijn de opzegverboden gewoon van kracht. De preventieve ontslagtoets geldt niet voor de statutair directeur.

Vergoeding ontslag directeur

Je hebt bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst minimaal recht op de transitievergoeding. Daarnaast heb je mogelijk recht op een aanvullende billijke vergoeding. De rechter zal hierbij toetsen of er sprake was van een redelijke grond voor beëindiging.

Geen bedenktermijn statutair bestuurder

Wanneer je bij het beëindigen van het dienstverband een vaststellingsovereenkomst ondertekent dan heb je, in tegenstelling tot de reguliere werknemer, geen bedenktermijn waarbinnen je die overeenkomst kunt ontbinden.

Afwijking ketelregeling

In de arbeidsovereenkomst kan voor de statutair directeur worden afgeweken van de wettelijke maximale duur van contracten voor bepaalde tijd.

Advies positie statutair directeur

Deskundig arbeidsrechtelijk advies inwinnen teneinde problemen in de toekomst te voorkomen, dan wel reeds ontstane conflicten op te lossen, is gezien de complexiteit van jouw rechtspositie en omvang van de belangen een verstandige keuze. Wij helpen je graag verder.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor