Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet wordt door juristen dikwijls aangeduid als een paardenmiddel. Terecht, want de salarisbetaling stopt per direct en er bestaat geen aanspraak op een werkloosheidsuitkering. Een ontslag op staande voet wordt dan ook aan strenge eisen getoetst en houdt vaak geen stand.

Wanneer ontslag op staande voet?

Een rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet voldoet kort samengevat aan een drietal eisen:

 1. Het begint met de aanwezigheid van een dringende reden voor ontslag. Het gaat in de regel om ernstige zaken zoals diefstal, bedreiging en discriminatie.

2. De reden voor ontslag dient te worden medegedeeld. De reden voor ontslag mag voor u niet onduidelijk blijven.

3. Tot slot moet het ontslag ook onverwijld zijn verleend. Op het moment dat de dringende reden bekend wordt moet uw werkgever direct handelen en het ontslag verlenen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Win op tijd advies in

Met het oog op de gevolgen van een ontslag op staande voet en de strenge eisen die daaraan worden gesteld is het verstandig u zo snel mogelijk na het gegeven ontslag te laten adviseren door een arbeidsrecht specialist. Indien het ontslag op staande voet niet aan alle drie de vereisten voldoet, is het vernietigbaar. Door het ontslag te vernietigen behoud u uw baan en aanspraak op loon. Als u niet binnen twee maanden na het verlenen van het ontslag op staande voet een procedure bij de kantonrechter bent gestart, kunt u geen verweer meer voeren tegen het ontslag op staande voet. Er is sprake van een vervaltermijn.

Liever een vertrekregeling?

Als u een terugkeer inmiddels ook niet meer ziet zitten dan kan onder druk van de aangekondigde procedure vaak alsnog worden gesproken over een behoorlijke vertrekregeling. Afspraken over het ontslag en een passende vergoeding worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook de aanspraak op een WW-uitkering kan dan zoveel als mogelijk worden veiliggesteld.

Wat als het ontslag wel geldig is?

Ook als er wel een reden voor ontslag op staande voet is, blijkt het in de praktijk vaak mogelijk toch nog een regeling te treffen waarbij WW-rechten zoveel als mogelijk worden veiliggesteld. 

Neem contact op met onze advocaten en laat u vrijblijvend informeren.

Veel besproken onderwerpen

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor