Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet wordt door juristen dikwijls aangeduid als een paardenmiddel. Terecht want de salarisbetaling stopt per direct en er bestaat geen aanspraak op een werkloosheidsuitkering. Hierdoor houdt een arbeidscontract direct op te bestaan. Er worden dan ook strenge eisen gesteld aan een dergelijk ontslag.

Wanneer ontslag op staande voet?

Een rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet voldoet kort samengevat aan een drietal eisen:

1. Het begint met de aanwezigheid van een dringende reden voor ontslag. Het gaat in de regel om ernstige zaken zoals diefstal, bedreiging en discriminatie.

2. De reden voor het ontslaan dient te worden medegedeeld. De reden voor ontslag mag voor jou niet onduidelijk blijven.

3. Tot slot moet het ook onverwijld zijn verleend. Op het moment dat de dringende reden bekend wordt moet jouw werkgever direct handelen en het ontslag verlenen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Advies inwinnen ontslag op staande voet

Met het oog op de ingrijpende gevolgen van een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden is het het verstandig je zo snel mogelijk te laten adviseren door een arbeidsrecht specialist. Indien het ontslag niet aan alle drie de vereisten voldoet, is het vernietigbaar. Door een succesvol beroep te doen op de vernietiging behoud je je baan en aanspraak op loon. Als alternatief kun je er ook voor kiezen het ontslag niet te vernietigen, maar om een schadevergoeding (‘billijke vergoeding’) te vragen. Dat is te overwegen als je een terugkeer naar je werk inmiddels zelf ook niet meer ziet zitten.

Ben je geen procedure bij de kantonrechter gestart binnen twee maanden na het verlenen van het ontslag op staande voet? Dan is verweer voeren niet meer mogelijk. Er is sprake van een vervaltermijn.

Ben je geen procedure bij de kantonrechter gestart binnen twee maanden na het verlenen van het ontslag op staande voet? Dan is verweer voeren niet meer mogelijk. Er is sprake van een vervaltermijn.

Liever een vertrekregeling?

Als je een terugkeer inmiddels ook niet meer ziet zitten dan kan onder druk van de aangekondigde procedure vaak alsnog worden gesproken over een behoorlijke vertrekregeling. Afspraken over het ontslag en een passende vergoeding worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook de aanspraak op een WW-uitkering kan dan zoveel als mogelijk worden veiliggesteld.

Wat als het ontslag wel geldig is?

In de praktijk blijkt het vaak mogelijk een regeling te treffen waarbij WW-rechten zoveel mogelijk worden veiliggesteld. Ook als er wel een reden is om iemand op staande voet te ontslaan.

Neem contact op met onze advocaten en laat je vrijblijvend informeren.

Veel besproken onderwerpen

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor