Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ondernemingsraden

Ondernemingsraden

Als OR bent u belast met de taak de belangen van het personeel te verdedigen, maar zonder het belang van de onderneming uit het oog te verliezen. Ondernemingsraden zijn door de wetgever uitgerust met een adviesrecht, instemmingsrecht en informatierecht. Onze advocaten adviseren ondernemingsraden bij het uitoefenen van die rechten, bijvoorbeeld bij reorganisaties. 

Ondernemingsraad verplicht?

Ondernemingsraden kunnen verplicht zijn, maar ook vrijwillig worden ingesteld. Heeft een onderneming tenminste 50 werknemers in dienst, dan is de onderneming verplicht om een OR in te stellen.

Adviesrecht en instemmingsrecht ondernemingsraad

Bij ingrijpende besluiten, zoals bijvoorbeeld inkrimping van de onderneming, wordt aan de OR een belangrijke rol toegedicht. Ook bij het vaststellen of wijzigen van vakantieregelingen of wijzigingen in de pensioenverzekeringen moet de werkgever de OR in de besluitvorming betrekken. Nu behoort het oplossen van complexe arbeidsrechtelijke kwesties doorgaans niet tot de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de OR. Juist om die reden is het van belang dat u zich goed laat adviseren over door de bestuurder voorgenomen besluitvorming. 

Advies ondernemingsraad

Sommige voorgenomen besluiten die aan de OR worden voorgelegd zijn complex en kunnen grote gevolgen hebben voor de onderneming en het personeel. Denk aan een reorganisatie, overname of het overeenkomen van een sociaal plan. Het is dan van belang dat de OR zich goed laat adviseren. Wij voorzien u graag van dit advies en waar nodig procederen wij voor de Ondernemingskamer om de belangen van de OR en de belangen van het personeel te waarborgen.

Wij zijn vaste sparringpartner van menig ondernemingsraad.

 

Ondernemingsraden

Als OR bent u belast met de taak de belangen van het binnen het bedrijf werkzame personeel kenbaar te maken aan de bestuurder en waar nodig te verdedigen, waarbij de belangen van de onderneming niet uit het oog mogen worden verloren. Ter vervulling van deze taak bent u als OR door de wetgever uitgerust met allerhande informatie- advies- en instemmingsrechten.

Ondernemingsraden

Ondernemingsraad verplicht?

Heeft een onderneming tenminste 50 werknemers in dienst, dan is de onderneming verplicht om een OR in te stellen.

Adviesrecht en instemmingsrecht ondernemingsraad

Bij ingrijpende besluiten, zoals bijvoorbeeld inkrimping van de onderneming, wordt aan de OR een belangrijke rol toegedicht. Ook bij het vaststellen of wijzigen van vakantieregelingen of wijzigingen in de pensioenverzekeringen moet de werkgever de OR in de besluitvorming betrekken. Nu behoort het oplossen van complexe arbeidsrechtelijke kwesties doorgaans niet tot de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de OR. Juist om die reden is het van belang dat u zich goed laat adviseren over door de bestuurder voorgenomen besluitvorming. 

Advies ondernemingsraad

Sommige voorgenomen besluiten die aan de OR worden voorgelegd zijn complex en kunnen grote gevolgen hebben voor de onderneming en het personeel. Denk aan een reorganisatie, overname of het overeenkomen van een sociaal plan. Het is dan van belang dat de OR zich goed laat adviseren. Wij voorzien u graag van dit advies en waar nodig procederen wij voor de Ondernemingskamer om de belangen van de OR en de belangen van het personeel te waarborgen.

Wij zijn vaste sparringpartner van menig ondernemingsraad.

Veel besproken onderwerpen

Veel besproken onderwerpen

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor

OR De Voogt
OR Smallsteps
OR Visma
OR MeteoGroup