Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag onderwijs

Sec Arbeidsrecht Advocaten is ervaren in het adviseren aan en procederen voor werknemers die werkzaam zijn in het onderwijs. Daarbij kan het gaan om een (dreigende) ontslagsituatie, maar ook om vraagstukken met betrekking tot promotie of advies over een voorgelegde arbeidsovereenkomst. De positie van de werknemer die werkzaam is in het onderwijs, is bijzonder in het Nederlands arbeidsrecht. De regelgeving is ingewikkeld en uitgebreid. Deskundig advies is dan ook geen overbodige luxe.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Werknemer of ambtenaar?

Niet iedere werknemer in het onderwijs heeft dezelfde rechtspositie. Werkt u in het bijzonder onderwijs dan bent u werknemer. Als u werkt in het openbaar onderwijs dan verricht u uw werkzaamheden als ambtenaar. In het openbaar onderwijs is sprake van een aanstelling. Dit in tegenstelling tot de werknemer die werkzaam is in het bijzonder onderwijs, die zijn werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst of akte van benoeming.

Ontslagregels onderwijs

Als u werkzaam bent als werknemer gelden, afgezien van de bijzondere (financiële) aanspraken op grond van de toepasselijke cao, de gewone ontslagregels. Ontslag uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan in beginsel alleen met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Ontslag openbaar onderwijs

Bent u ambtenaar, dan dient de onderwijsinstelling rekening te houden met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en kan niet zomaar een ontslagbesluit worden genomen. U heeft in dat geval de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken tegen een voorgenomen ontslagbesluit. Bent u het oneens met het ontslagbesluit dat hierop volgt, dan kunt u hiertegen in bezwaar en eventueel in beroep bij de rechtbank.

Advocaat gespecialiseerd in ontslag onderwijs

De arbeidsrecht specialisten van Sec Arbeidsrecht Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen voor werknemers, werkzaam in het onderwijs. Die ervaring is van belang om u van een gedegen advies te kunnen voorzien. Voor mensen die in het onderwijs werken, kunnen namelijk andere regels en procedures gelden. Het is aan te bevelen tijdig advies in te winnen. Wij helpen u graag verder.

 

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor