Loon bij ziekte

21 juli 2015

Loon bij ziekte: 100% terwijl 70% is afgesproken?

In een zaak van het Hof Den Bosch van 14 juli 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:2626) kwam de vraag aan de orde of werkgever de werknemer 100% van zijn loon moest doorbetalen bij ziekte, ondanks dat dit niet tussen partijen was afgesproken

Loon bij ziekte

Ingeval van ziekte rust op de werkgever een wettelijke verplichting om gedurende twee jaar het loon door te betalen. De hoogte van het door te betalen salaris bedraagt 70% van het loon, gemaximeerd op het maximumdagloon (nu zo’n € 4.300,-).

100% loondoorbetaling bij ziekte?

Soms wordt er in de arbeidsovereenkomst of op basis van de van toepassing zijnde CAO, afgeweken van het wettelijk minimum. Zo kan afgesproken zijn dat bijvoorbeeld het eerste jaar van ziekte, 100% van het loon wordt doorbetaald.

Geen afwijking van wettelijk minimum, toch 100% bij ziekte

In de zaak waarover het Hof Den Bosch had te oordelen, was een werknemer eerder uitgevallen. Die keer was – alhoewel daar geen verplichting toe bestond – 100% van het loon doorbetaald. De verplichting om 100% te betalen was echter nergens overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

De tweede ziekteperiode is (na enkele maanden) door werkgever nog 70% van het salaris betaald. Het Hof oordeelde kort gezegd dat aangezien tijdens de eerdere ziekteperiode en de eerste maanden van de huidige ziekteperiode 100% van het loon aan werknemer is doorbetaald, de werknemer er op mocht vertrouwen dat ook in het vervolg het volledige loon zou worden doorbetaald.

Dus?

Coulance als werkgever kan u duur komen te staan. Betaalt u – onverplicht – meer dan 70% van het salaris door tijdens ziekte, dan kan dat tot gevolg hebben dat u daarmee ook in het vervolg 100% tijdens ziekte zal moeten gaan betalen.

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid en ziekte ? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Zij staan u graag te woord.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten