Mag werkgever werktijden wijzigen

3 oktober 2014

Mag werkgever werktijden wijzigen, zonder eenzijdig wijzigingsbeding?

Mag een werkgever eenzijdig een rooster wijzigen? Deze vraag stond centraal in de zaak waarover de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland op 16 september 2014 had te oordelen. De beslissing viel, dit keer, in het voordeel van werkgever uit.

Wijziging werktijden

De werkneemster in kwestie is sinds 1 december 2000 in dienst bij Omroep Flevoland. Zij werkt daar 24 uur per week, verspreid over drie dagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Omroep Flevoland heeft in juli 2013 nieuw beleid vastgesteld, uit hoofde waarvan voortaan drie ploegendiensten voor alle werkneemsters gelden met de volgende tijden:

a. 06.00 uur tot 14.30 uur;
b. 09.00 uur tot 17.30 uur;
c. 15.00 uur tot 00.30 uur of later.

De OR heeft ingestemd met het nieuwe rooster.

Belang werkneemster behoud arbeidstijden

De werkneemster accepteert het nieuwe rooster niet en maakt aanspraak op haar oude werktijden. Zij is gescheiden en heeft twee autistische kinderen. De diverse therapieën van haar oudste zoon maken het onmogelijk om ochtend- en avonddiensten te draaien, aldus werkneemster.

Een belangenafweging

De voorzieningenrechter overweegt dat, nu er in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, de zaak wordt beoordeeld aan de hand van artikel 7:611 BW en het arrest Stoof/Mammoet (HR 11 juli 2008, NJ 2011/185). De belangen van werkgever en werkneemster worden tegen elkaar afgewogen.

Voorzieningenrechter: eenzijdig wijzigen mag

De kantonrechter overweegt dat de ontwikkelingen in de branche nopen tot organisatorische en technische wijzigingen bij Omroep Flevoland en het beleid met inachtneming van een serieuze belangenafweging en in overleg met de werknemers tot stand is gekomen. De voorzieningenrechter onderkent dat de impact van het nieuwe rooster groot is, met name in verband met de zorg voor haar kinderen, maar overweegt voorts dat zij nog recht heeft op één vaste vrije dag waarop deze therapieën zouden kunnen worden ingepland. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat het team van video editors klein is en werkneemster niet de enige is in haar team met de zorg voor (kleine) kinderen. Haar belang is dus niet anders of groter dan dat van sommige andere werkneemsters in de groep editors, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter overweegt tot slot dat aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van werkneemster kan worden gevergd, mede ook omdat partijen beide erkennen dat een ander rooster niet mogelijk is.

Advies?

Worstelt u met de vraag of een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de beugel kan? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten en laat u adviseren.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten