Reorganisatie
7 maart 2012

Reorganisatie? Let op de Wmco!

Ingevolge de Wet melding collectief ontslag (Wmco) dient een werkgever, ingeval van reorganisatie, bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers via het UWVWERKbedrijf of de kantonrechter daarvan melding te doen aan de belanghebbende vakbonden en het UWV WERKbedrijf.

De werkgever zit doorgaans niet te wachten op de administratieve rompslomp en vertraging die gepaard gaat met een melding in de zin van de Wmco. Ook de inmenging van vakbonden als gevolg van de melding, is lang niet altijd gewenst. Werkgevers proberen dan ook doorgaans onder het in de Wmco gestelde maximum van 20 werknemers te blijven. Tot 1 maart 2012 vaak met succes, aangezien werknemers waarmee in het kader van een reorganisatie een beëindigingsovereenkomst werd gesloten niet werden meegeteld. Dit betekent dat bij een voorgenomen ontslag van 24 werknemers, de werkgever zich tot 1 maart 2012 aan de WMCO kon onttrekken door met 5 werknemers een beëindigingsovereenkomst te sluiten.

Uitbreiding van de Wmco per 1 maart 2012

Per 1 maart 2012 is de Wmco gewijzigd. De wet is aangepast, waardoor er een melding moet plaatsvinden ongeacht de ontslagroute die wordt gekozen. Er wordt dus niet langer enkel gekeken naar beëindigingen via het UWV WERKbedrijf en de kantonrechter. Ook een werknemer waarmee de arbeidsovereenkomst is beëindigd door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst valt onder het getalscriterium van de Wmco. De reikwijdte van de wet is hiermee dus aanzienlijk uitgebreid.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten