Stopzetten loon bij ziekte

16 oktober 2012

Stopzetten loon bij ziekte

Bij ziekte van de werknemer ligt er een loondoorbetalingsverplichting aan de zijde van werkgever. De loondoorbetalingsverplichting geldt gedurende een periode van 2 jaar en kan voor maximaal een jaar worden verlengd wanneer werkgever onvoldoende doet om de werknemer ter re-integreren.

Ook op de werknemer rust echter een re-integratieverplichting. Indien een werknemer niet voldoet aan zijn of haar re-integratieverplichtingen kan dat betekenen dat de werkgever na waarschuwing de loondoorbetaling mag stopzetten. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het opschorten, en staken van de loondoorbetaling.

De kantonrechter te Enschede heeft op 25 september 2012 (LJN BX8766) een oordeel gegeven over het stopzetten van de loondoorbetaling door werkgever, omdat werknemer heeft geweigerd passende werkzaamheden te verrichten.

Feiten

Werknemer is op 24 september 2001 in dienst getreden van Carint en aldaar werkzaam als medewerker huishouding op zorgcentrum Het Reggedal te Enter. Als gevolg van psychische klachten heeft werkneemster zich in februari 2012 ziek gemeld. Na consulteren van de bedrijfsarts oordeelt deze dat werkneemster in het kader van de re-integratie circa 2 tot 3 uur per dag passende werkzaamheden kan verrichten. Ook de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV onderschrijven die conclusie. Werkneemster weigert de werkzaamheden evenwel te verrichten en vordert loondoorbetaling. Werkgever heeft de loondoorbetaling volledig stopgezet.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de loonstopzetting voor maximaal drie uur per dag had mogen plaatsvinden door Carint. Dit was immers de tijd gedurende welke werkneemster, alhoewel zij daartoe in staat was, zonder deugdelijke grond weigerde passend werk te verrichten. De kantonrechter stelt voorop dat een loonstop alleen opgelegd kan worden voor uren gedurende welke de werknemer niet werkt, maar daartoe wel in staat werd geacht.

De regels omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complex en bovendien continue aan verandering onderhevig. Heeft u vragen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, laat u zich dan tijdig informeren en neem contact op met een van onze advocaten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten