Loon bij ziekte

6 augustus 2015

Concurrentiebeding bepaalde tijd van tafel: motivering onvoldoende

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat hij zwaarwichtige bedrijfsbelangen heeft om een non-concurrentiebeding af te spreken. In een zaak waarover de Rechtbank Amsterdam diende te oordelen (ECLI:NL:RBAMS:2015:4864) stond de vraag centraal of de door de werkgever gehanteerde motivering door de beugel kan.

Motivering concurrentiebeding

Werkgever had in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met haar werknemer, de volgende motivering bij het concurrentiebeding opgenomen:

DPA heeft zwaarwegende bedrijfsbelangen die het in de arbeidsovereenkomst opnemen van het relatiebeding en concurrentiebeding zoals opgenomen in lid 1 en lid 2 van dit artikel noodzakelijk maken. DPA hecht veel waarde aan opleiding van haar medewerkers, hetgeen betekent dat zij veel tijd in opleiding investeert en hiervoor ook kosten worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor de functie van Consultant Banking Insurance van de medewerker. Verder zal de medewerker in zijn functie van Consultant Banking Insurance al direct vanaf de aanvang van het dienstverband kennis verwerven van het door DPA opgebouwde netwerk, het marktgebied, de behoeften en de werkwijze van DPA. Gelet op de zeer concurrentiegevoelige detacheringsbranche waarin DPA opereert, bestaat er wegens de bij DPA specifiek verworven kennis en kunde vrees voor benadeling van DPA indien de medewerker na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in strijd handelt met het in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel opgenomen relatiebeding en/of concurrentiebeding. De bij DPA specifiek verworven kennis en kunde zou door de medewerker immers kunnen worden aangewend om, direct of indirect, concurrerende activiteiten te verrichten.

Concurrentiebeding geschorst; onvoldoende gemotiveerd

De rechtbank overweegt dat uit de parlementaire geschiedenis bij de WWZ blijkt dat sprake dient te zijn van ‘specifieke werkzaamheden’ of een ‘specifieke functie’ die per geval een afweging en motivering vergt. De Rechtbank vervolgt met de overweging dat DPA de genoemde zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende concreet heeft gemaakt. Het onder 1.3 genoemde ‘opgebouwde netwerk, marktgebied, de behoeften en de werkwijze van DPA’ (zie 1.3) is niet nader ingevuld. Een omschrijving welke specifieke kennis en/of (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie de Consultant Banking Insurance bij DPA zal verwerven die beschermd moet worden door het concurrentiebeding ontbreekt.

Zij schorst de werking van het beding.

Hoe moet het wel?

Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd moet voorzien worden van een motivering, specifiek gericht op de functie en werkzaamheden waarvoor de betreffende werknemer is aangetrokken.

Heeft u hulp nodig bij het formuleren van een concurrentiebeding? Onze arbeidsrechtadvocaten helpen graag.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten