Functie vervallen door reorganisatie
25 september 2018

Functie vervallen door reorganisatie;
recht transitievergoeding

Is uw functie door een reorganisatie vervallen en doet uw werkgever weinig moeite om u te herplaatsen? Dan kan dat leiden tot een forse aanvullende vergoeding, bovenop de standaard transitievergoeding. Onze advocaten leggen uit hoe het zit.

Herplaatsing

Als uw functie komt te vervallen, wordt van uw werkgever verlangd goed te kijken naar mogelijkheden voor herplaatsing binnen het bedrijf, of zelfs binnen het gehele concern als dat van toepassing is. Doet hij daarvoor onvoldoende moeite, dan kan dat blijkens deze uitspraak van de kantonrechter Amsterdam leiden tot een fikse verhoging van de standaard ontslagvergoeding (transitievergoeding).

Werkgever doet onvoldoende moeite om u aan het werk te houden

In deze situatie draaide het om het vervallen van een functie binnen een groot concern. De kantonrechter oordeelde dat er wel een redelijke grond was voor opzegging. De werkgever was erin geslaagd te onderbouwen dat en waarom het werk van de werknemer anders werd georganiseerd met het vervallen van zijn functie tot gevolg.

Er was echter volgens de kantonrechter te weinig moeite gedaan om de werknemer te herplaatsen. De kantonrechter vond het hierbij van belang dat de werkgever deel uitmaakt van een groot concern met meer herplaatsingsmogelijkheden dan in een kleine onderneming. Afgezien van het verstrekken van een lijst met mogelijke vacatures die niet passend waren voor werknemer, had werkgever verder geen inspanningen verricht om hem te begeleiden, om te scholen of anderszins te ondersteunen bij het vinden van een andere passende functie. De kantonrechter vond dat meer langdurige inspanningen tot herplaatsing verwacht hadden mogen worden voordat de arbeidsrelatie zou worden beëindigd.

Extra ontslagvergoeding

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever om deze reden een extra ontslagvergoeding moest betalen aan de werknemer. Naast de transitievergoeding werd de werkgever veroordeelt tot betaling van een aanvullende, billijke vergoeding van € 66.000,00 bruto.

De kantonrechter vond dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van de werkgever. Hierbij vond de kantonrechter van belang dat duidelijk was dat intern al langer bekend was dat de functie van de werknemer zou komen te vervallen. Als de werknemer in een vroeger stadium was geïnformeerd dan had hij zich eerder kunnen instellen op het vinden van een andere functie binnen of buiten het concern. Daarnaast vond de kantonrechter het onzorgvuldig dat, terwijl de werknemer nog in dienst was, al onderdelen van zijn functie werden ondergebracht bij andere functiehouders. Tot slot vond de kantonrechter de inspanningen van werkgever om werknemer te herplaatsen onvoldoende.

Forse verhoging ontslagvergoeding

De werknemer was in dit geval 10 jaar in dienst geweest. Het toekennen van een billijke vergoeding van € 66.000,00 bruto was gelijk aan 6 maanden salaris plus emolumenten en leidde dus tot een forse verhoging van de ontslagvergoeding.

Twijfel over aanpak werkgever

Komt uw functie te vervallen als gevolg van een reorganisatie? Laat onze advocaten u van advies dienen en krijg waar u recht op heeft.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Ontslag advocaat

Belt u ons gerust. Wij staan u graag bij en kijken graag samen met u naar de mogelijkheden om een optimaal resultaat te bereiken als u onverhoopt wordt geconfronteerd met ontslag.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten