Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Reorganisatie

Dreigt u uw baan te verliezen als gevolg van een reorganisatie? Goed te weten dat zo’n ontslag aan strenge eisen moet voldoen. Onze advocaten leggen kort uit hoe het traject er op hoofdlijnen uit ziet. Wij geven daarnaast graag op maat gesneden advies; zo haalt u het maximale uit een vervelende situatie. 

Boventallig

Als u geraakt wordt door een bij uw bedrijf doorgevoerde reorganisatie wordt u doorgaans ‘boventallig’ verklaard. Het gevolg kan zijn dat er gestreefd wordt naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een ontslagprocedure via het UWV, maar vaak wordt er (in eerste instantie) een vaststellingsovereenkomst aan u voorgelegd.

Sociaal plan

In geval van een wat grotere reorganisatie speelt vaak een sociaal plan een rol. Een dergelijk plan beschrijft welke voorzieningen er zijn getroffen voor de werknemers die door een reorganisatie zijn geraakt. Dat varieert van voorzieningen bij acceptatie van een lager betaalde functie, tot het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding ingeval van reorganisatie.

Een sociaal plan kan eenzijdig door de werkgever zijn opgesteld, in overleg met de ondernemingsraad zijn opgesteld en in overleg met (representatieve) vakbonden zijn opgesteld. Alleen aan een met de representatieve vakbonden overeengekomen sociaal plan zal een rechter in beginsel gebonden zijn.

Reorganisatie ontslag

Een ontslag op bedrijfseconomische gronden dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen.

  • In de eerste plaats is van belang dat uw werkgever aantoont dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag. Er dient bijvoorbeeld met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses te worden aangetoond dat er een noodzaak is tot reorganiseren. Welke documentatie moet worden aangeleverd, hangt af van de precieze ontslaggrond.
  • Voorts kan uw werkgever niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking, waarbij de leeftijdsopbouw binnen de onderneming zoveel mogelijk gelijk wordt gehouden. Daarnaast komen bepaalde groepen werknemers, bij voorrang in aanmerking voor ontslag (bijvoorbeeld tijdelijke krachten).
  • Ten slotte moet uw werkgever aantonen dat er voor u geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf (en de groep) zijn in een andere, passende, functie. Het niet nakomen van die verplichting kan leiden tot een fikse aanvullende ontslagvergoeding.

Advies bij boventalligheid

Het is verstandig om een arbeidsrecht advocaat te raadplegen wanneer u te maken heeft met een reorganisatie-ontslag en/of boventalligheid. Ook als wel degelijk bedrijfseconomische omstandigheden aanwezig zijn. Zo kan een gespecialiseerde advocaat niet alleen toetsen of het ontslag überhaupt wel toelaatbaar is, maar ook of de aangeboden vergoeding reëel is en uw rechten op een WW-uitkering zijn veiliggesteld. De kosten van zo’n toets worden doorgaans door uw werkgever vergoed.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor