Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst
23 augustus 2019

Ruzie met collega reden voor ontslag?

Kan een ruzie of moeizame samenwerking met een collega reden zijn voor ontslag? Onze advocaten leggen uit hoe het zit.

Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

De wet kent de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Een arbeidsconflict. Er moet in dat geval sprake zijn van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Deze ontslaggrond is echter in hoofdzaak geschreven voor de situatie waarin werkgever en werknemer in een conflict zitten. Maar hoe zit het dan wanneer er een conflict ligt tussen collega’s onderling? Kan er dan ook op deze grond worden overgegaan tot ontslag?

Ontslag door ruzie met collega

Uit de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 augustus 2019 blijkt dat ook bij ruzie met een collega ontslag op deze grond kan volgen.

Het ging in die zaak om een uiterst moeizame samenwerking tussen collega’s op het secretariaat. Coaching, begeleiding en bemiddeling mochten allemaal niet baten. De arbeidsmediator concludeert dat een duurzame en inclusieve oplossing met de vier betrokken medewerkers niet mogelijk is. Werkgever heeft vervolgens de keuze gemaakt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een ontbindingsverzoek in te dienen. Het verzoek is toegekend en werknemer is in hoger beroep opgekomen tegen die beschikking.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Het Hof oordeelt dat de rechter de vrijheid heeft om, onder omstandigheden, ook een (ernstige en duurzame) horizontale verstoring van de arbeidsverhouding onder de g-grond te brengen. De wetsgeschiedenis dwingt niet tot een andere opvatting. In dit geval heeft de horizontale verstoring van de arbeidsverhouding ook geleid tot een verstoring van de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer.

Ook ruzie met een collega kan volgens het Hof dus onder omstandigheden onder deze ontslaggrond worden gebracht. Van belang is daarbij wel dat er in deze zaak over een zeer ruime periode allerlei tools zijn ingezet om weer tot een werkbare situatie te komen, maar dit allemaal niet heeft mogen baten.

Vragen?

Heeft u vragen over een (dreigende) ontslagsituatie? Of wilt u weten hoe u het best om kunt gaan met een conflict tussen collega’s? Onze advocaten staan u graag te woord.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten