Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Arbeidsconflict

Vrijwel iedere werknemer krijgt er ooit in zijn carrière mee te maken: een arbeidsconflict. De impact van een conflict op het werk is doorgaans groot en vaak lopen de emoties hoog op. Dit gaat soms zo ver dat het conflict ook de gezondheid beïnvloedt. Onze advocaten helpen u graag verder.

Arbeidsconflict en ziekmelding

Met regelmaat leidt een arbeidsconflict tot een ziekmelding. Er kan zelfs sprake zijn van een burnout of klachten van overspannenheid door een arbeidsconflict.

Als er sprake is van een zuiver conflict, dan zal de bedrijfsarts mogelijk oordelen dat er geen sprake is van medische arbeidsongeschiktheid. Het advies zal zijn om – eventueel onder begeleiding van een mediator – tot een oplossing van het conflict te komen.

Arbeidsconflict tijdens ziekte

Soms is het juist de re-integratie die voor spanningen zorgt. Het arbeidsconflict ontstaat dan tijdens ziekte. De re-integratie kan hierdoor worden belemmerd. Het is ook dan zaak snel tot een oplossing te komen. Die oplossing kan liggen in het wegnemen van het conflict, maar soms ook in het in overleg beëindigen van het dienstverband tijdens ziekte.

Rechten werknemer bij arbeidsconflict?

Wat te doen bij een arbeidsconflict met uw leidinggevende? U mag van uw werkgever verwachten dat hij zich als goed werkgever gedraagt. Ingeval van een arbeidsconflict betekent dit onder meer dat uw werkgever zich in zal moeten spannen om het conflict weg te nemen. Hoe die inspanning er precies uit ziet, verschilt van geval tot geval. Zo mag van uw werkgever onder omstandigheden worden verlangd dat hij zijn medewerking verleend aan een mediationtraject.

Arbeidsconflict oplossen

Het is verstandig om op korte termijn te werken aan een oplossing van het arbeidsconflict. Die oplossing ziet er in elke situatie anders uit en varieert van een enkel gesprek met uw werkgever tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het kan immers zo zijn dat – ook na mediation – de relatie tussen werkgever en werknemer niet kan worden hersteld.

Arbeidsconflict advocaat

Door tijdig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen wordt u veel zorg uit handen genomen. Een specialist kan u precies vertellen waar u staat en welke rechten en plichten u heeft. Wij staan ook geregeld werknemers bij in een mediationtraject. Als het richting beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaat omdat u een vastststellingsovereenkomst heeft gekregen kunnen wij voor u onderhandelen. Op een complex rechtsgebied met ingewikkelde regelgeving die aan continue verandering onderhevig is, is dat geen overbodige luxe. Onze advocaten zijn ervaren onderhandelaars. Ook over aanvullende vergoedingen bij een verstoorde arbeidsverhouding. 

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Arbeidsconflict tips

Zorg er voor dat u zich oplossingsgericht blijft instellen. Daarnaast is het verstandig overlegmomenten met uw werkgever goed voor te bereiden. Voor onze advocaten is dat dagelijks werk. Samen met u wordt uw situatie doorgenomen en een heldere strategie uitgezet. Na het eerste gesprek weet u direct waar u aan toe bent. Neemt u gerust vrijblijvend contact op. Wij zijn gevestigd in Haarlem en hebben spreeklocaties is Amsterdam en Zaandam.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Wij werken voor