Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Arbeidsconflict

Bijna iedere werknemer krijgt een keer met een arbeidsconflict te maken. De impact van een conflict op het werk is doorgaans groot, waarbij emoties van werknemers hoog kunnen oplopen. Dit gaat soms zo ver dat het conflict leidt tot ziekmelding van de werknemer. Onze advocaten helpen je bij een arbeidsconflict graag verder.

Aanleiding arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan om de meest uiteenlopende redenen ontstaan. Denk aan een incident of voortdurend moeizame communicatie met collega’s of leidinggevenden. Maar ook (onterechte) kritiek op het functioneren vormt dikwijls aanleiding voor een (uit de bocht gevlogen) discussie.

Arbeidsconflict en ziekmelding

Met regelmaat leidt een arbeidsconflict tot een ziekmelding. Er kan zelfs door een arbeidsconflict sprake zijn van een burnout of klachten van overspannenheid.

Als er sprake is van een zuiver conflict, dan zal de bedrijfsarts mogelijk oordelen dat er geen sprake is van medische arbeidsongeschiktheid. Het advies zal zijn om – eventueel onder begeleiding van een mediator – tot een oplossing van het conflict te komen.

Soms is het juist de re-integratie zelf die voor spanningen zorgt. Dan ontstaat een arbeidsconflict tijdens ziekte. De re-integratie kan hierdoor worden belemmerd. Het is ook dan zaak snel tot een oplossing te komen. Die oplossing kan liggen in het wegnemen van het conflict, maar soms ook in het in overleg beëindigen van het dienstverband tijdens ziekte.

Rechten bij arbeidsconflict

Wat te doen bij een conflict met jouw leidinggevende? Je mag van jouw werkgever verwachten dat hij zich als goed werkgever gedraagt. In geval van een conflict betekent dit onder meer dat jouw werkgever zich in zal moeten spannen om het conflict weg te nemen. Hoe die inspanning er precies uitziet, verschilt van geval tot geval. Zo mag van jouw werkgever onder omstandigheden worden verlangd dat hij zijn medewerking verleend aan een mediationtraject. Dat geldt echter evenzeer voor jou als voor de werknemer.

Arbeidsconflict oplossen

De oplossing van een conflict op het werk is in iedere zaak anders. Soms lukt dat door in gesprek te gaan met jouw werkgever en samen naar een oplossing te zoeken. Eventueel onder begeleiding van een onafhankelijk en geregistreerd mediator. Soms ligt de oplossing echter niet meer in een gesprek over voortzetting van de arbeidsovereenkomst, maar over de beëindiging daarvan. Het kan immers zo zijn dat – ook na mediation – de relatie tussen werkgever en werknemer niet kan worden hersteld.

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie?

Als jouw werkgever eenzijdig over wil gaan tot ontslag wegens een arbeidsconflict (ook wel ‘verstoorde arbeidsrelatie’) zal hij daartoe een verzoek moeten indienen bij de kantonrechter. Daarbij zal hij moeten aantonen dat: (i) er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, (ii) die verstoring ernstig en duurzaam is, (iii) herstel van de arbeidsrelatie niet mogelijk is en (iv) herplaatsingsmogelijkheden niet voor handen zijn of niet in de rede liggen. Daarbij zal een kantonrechter alle omstandigheden van het geval in ogenschouw nemen bij een kritische beoordeling van deze criteria.

Arbeidsconflict advocaat

Door tijdig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen wordt je veel zorg uit handen genomen. Een specialist kan je precies vertellen waar je staat en welke rechten en plichten je hebt. Wij staan ook geregeld werknemers bij in een mediationtraject. Als het richting beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaat omdat je een vastststellingsovereenkomst heeft gekregen kunnen wij voor je onderhandelen. Op een complex rechtsgebied met ingewikkelde regelgeving die aan continue verandering onderhevig is, is dat geen overbodige luxe. Onze advocaten zijn ervaren onderhandelaars. Ook over aanvullende vergoedingen bij een verstoorde arbeidsverhouding.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Tips bij een arbeidsconflict

Wat moet u doen als u in een arbeidsconflict verzeild bent geraakt? U vindt hier een handig stappenplan. Zorg er in ieder geval voor dat u zich oplossingsgericht blijft instellen. Daarnaast is het verstandig overlegmomenten met uw werkgever goed voor te bereiden. Wij staan u graag bij.  Samen met u wordt uw situatie doorgenomen en een heldere strategie uitgezet. Na het eerste gesprek weet u direct waar u aan toe bent. Neemt u gerust vrijblijvend contact op. Wij zijn gevestigd in Haarlem en hebben een spreeklocatie in Amsterdam.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor