Ontslag door verstoorde arbeidsverhouding
25 maart 2018

Ontslag door verstoorde arbeidsverhouding

Een verstoorde arbeidsverhouding. Wanneer is dit reden voor ontslag en wat voor vergoeding past daar dan bij? Waar heeft u recht op? Onze arbeidsrecht specialisten leggen uit hoe het zit.

Verstoorde arbeidsverhouding

Een verstoorde arbeidsverhouding kan alleen tot een redelijke ontslaggrond leiden als de arbeidsverhouding zodanig is verstoord dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Als een werkgever zelf bewust heeft aangestuurd op een verstoring van de arbeidsverhouding en vervolgens een beëindigingsprocedure start kiezen de meeste kantonrechters ervoor het ontbindingsverzoek af te wijzen. Als het echter gaat om een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding ontbinden sommige kantonrechters de arbeidsovereenkomst toch onder toekenning van een billijke vergoeding, bovenop de transitievergoeding.

Verstoorde arbeidsverhouding door werkgever

Een voorbeeld waarin de kantonrechter meende dat de arbeidsverhouding verstoord is door werkgever en een extra vergoeding is toegekend is te lezen in de uitspraak van de kantonrechter Den Haag van 1 maart 2018.

In de zaak waar de kantonrechter Den Haag zich over boog, was tussen een werkgever en werknemer in de musicalbranche een verstoorde verhouding ontstaan. Het ging om een werknemer die al ruim 22,5 jaar werkzaam was bij de (rechtsvoorganger van) werkgever. De werknemer had er geen vertrouwen meer in dat de audities objectief verliepen en had het gevoel op een zijspoor te zijn gezet. Ook mediation had niet tot een oplossing geleid en ook dit had het wantrouwen bij werknemer niet weg kunnen nemen.

Aangezien auditeren wel een vast onderdeel van de procedure is om in aanmerking te komen voor een plek bij een productie en werkgever, ondanks mediation, die gedachte van werknemer niet had kunnen wegnemen, kwam de kantonrechter in dit geval tot het oordeel dat sprake was van een verstoorde verhouding die aanleiding vormde om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Billijke vergoeding bovenop transitievergoeding

De kantonrechter vond wel dat er aanleiding was om bovenop de transitievergoeding van ruim € 27.000 bruto een billijke vergoeding toe te kennen van € 50.000 bruto. De kantonrechter rekende het werkgever aan dat op de audities alleen hele korte en niet concrete afwijzingen waren gekomen. Deze mededelingen gaven de werknemer geen duidelijkheid over de redenen van de afwijzingen. Met name door deze manier van handelen was een verstoorde relatie ontstaan. Gelet op de lange en goed staat van dienst van de werknemer achtte de kantonrechter dit ernstig verwijtbaar aan werkgever. Wel dus einde dienstverband, maar met een fors prijskaartje eraan voor werkgever.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Win advies in

Als u vindt dat uw werkgever u in een onmogelijke positie brengt en moedwillig aanstuurt op een verstoorde arbeidsverhouding is het raadzaam om deskundig arbeidsrechtelijk advies in te winnen. Dit kan immers leiden tot het verkrijgen van een hogere (billijke) vergoeding. Belt u ons gerust voor advies.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten