Ontslag genomen, of niet?

22 maart 2013

Ontslag genomen, of niet?

Niet zelden bestaat er in de praktijk onduidelijkheid over de vraag of een werknemer ontslag heeft genomen. Logisch, aangezien de gevolgen van een ontslagname ingrijpend zijn. De werknemer heeft in beginsel geen recht op een WW-uitkering en ook het recht op loon eindigt per direct. In zijn uitspraak van 21 december 2012 (LJN BZ4569) oordeelt de kantonrechter Rotterdam over een dergelijke kwestie.

Bewijs ontslagname

Tussen werknemer (werkzaam op een schip) en werkgever bestaat discussie over de vraag of werknemer ontslag heeft genomen. De werkgever is in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat werknemer ontslag heeft genomen, van welke gelegenheid werkgever gebruik heef gemaakt door het horen van getuigen. Een collega van werknemer en werkgever zelf zijn als getuigen gehoord. De collega van werknemer verklaarde onder meer:

“Hij heeft mij verteld dat hij er beneden af zou gaan en dat hij zou stoppen om voor werkgever te werken.”

Ondubbelzinnige verklaring

De kantonrechter is van oordeel dat uit de verklaring van werkgever niet volgt dat werknemer ondubbelzinnig tegenover hem heeft verklaard dat hij geen prijs meer stelde op de arbeidsovereenkomst en van boord wilde gaan. De kantonrechter is van oordeel dat de verklaringen aan de collega van werknemer en de omstandigheid dat werknemer het schip voortijdig heeft verlaten, niet tot de conclusie kunnen leiden dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd. De kantonrechter oordeelt dat werkgever er niet in is geslaagd te bewijzen dat de werknemer daadwerkelijk heeft bedoeld de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De kantonrechter overweegt daarnaast dat niet is gebleken dat de werknemer voldoende is geïnformeerd over de risico’s van een ontslagname, terwijl dit wel op de weg van werkgever lag.

Leg een ontslagname schriftelijk vast!

De kantonrechter wijst op de onderzoeksplicht van werkgever bij de ontslagname van een werknemer. Uit vaste jurisprudentie volgt dat bij ontslagname door een werknemer, sprake moet zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer waaruit blijkt dat deze de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst.

Met bovenstaande uitspraak wordt geïllustreerd dat een handeling die in het dagelijks verkeer opgevat kan worden als een ontslagname, niet altijd het einde van de arbeidsovereenkomst betekent. Win tijdig juridisch advies in om missers te voorkomen en leg een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer altijd schriftelijk vast.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Hoogte ontslagvergoeding

Uit deze uitspraken blijkt dat het belangrijk is een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen en samen een goede strategie uit te zetten. Belt u ons gerust als u vragen heeft over ontslag en/of ontslagvergoedingen. Graag voorzien wij u van deskundig advies.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten