Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslagen?

Het aangezegd krijgen van uw ontslag heeft een enorme impact. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook wegens de ingrijpende financiële gevolgen daarvan. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat geeft rust in hectische tijden. Samen met u wordt het beste uit een vervelende situatie gehaald.

De redenen voor beëindiging kunnen divers zijn. Er kan onder andere sprake zijn van een:

Wat de reden ook is, onze advocaten staan u graag daadkrachtig bij om uw belangen te verdedigen. 

Ontslagprocedure

Zolang er geen sprake is van een ontslag op staande voet of een beëindiging van rechtswege (door het aflopen van een contract voor bepaalde tijd), moet uw werkgever voordat hij tot ontslag over kan gaan ofwel toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, ofwel de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uw werkgever kan dan ook niet zomaar tot ontslag overgaan. Deze preventieve ontslagtoets geeft u als werknemer een sterke uitgangspositie. 

Vaststellingsoverenkomst

Om de procedure bij het UWV of de kantonrechter te voorkomen doen werkgevers vaak een voorstel de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. De afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Op die manier kan het ontslag, na een onderhandeling over de voorwaarden, vaak in goed onderling overleg worden geregeld.

Advies ontslagvoorstel

Wij kunnen voor u beoordelen of het beëindigingsvoorstel dat door de werkgever aan u is gedaan reëel is in de gegeven situatie. Door onze kennis van en rijke ervaring met het arbeidsrecht kunnen wij uw kansen in een procedure goed inschatten. Dat stelt ons in de gelegenheid om op het scherpst van de snede te onderhandelen, zodat voor u het maximale uit de schikking wordt gehaald. Maar ook als het tot een procedure komt kunnen wij u vakkundig bijstaan.

Advocaat ontslag

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een ontslagsituatie dan doet u er goed aan om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in ontslagrecht. Ook als ontslag dreigt, doet u er goed aan een ontslagrecht advocaat in te schakelen. Een ontslag advocaat kan u al in dat stadium bijstaan met dossiervorming aan uw kant en in gezamenlijk overleg een strategie uitzetten. Zodoende staat u sterker in de opvolgende onderhandeling, dan wel procedure over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.

Tips bij ontslag

Alhoewel u er goed aan doet direct gespecialiseerd advies in te winnen zodra u geconfronteerd wordt met een ontslagsituatie, zijn er wel enkele tips te geven waarmee u zelf uit de voeten kunt wanneer uw werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Veruit het belangrijkst is dat u onder geen beding instemt met uw ontslag en nergens voor tekent. Geef aan dat u het niet eens bent met het voorgenomen ontslag en dat u zich beschikbaar houdt om uw werk te verrichten. Doe dit schriftelijk. U kunt uw werkgever aangeven dat u over zijn voorstel zult nadenken. Vergeet daarbij niet te vragen om een schriftelijke bevestiging van hetgeen aan u is medegedeeld.

Wilt u direct van advies worden voorzien of een afspraak maken met een arbeidsrecht advocaat in Haarlem of Amsterdam? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor