Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag UWV

Om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen is toestemming van het UWV, of ontbinding door de kantonrechter noodzakelijk. Dat uitgangspunt kent maar enkele uitzonderingen, waaronder het eindigen van een tijdelijk arbeidscontract, een proeftijdontslag en een terecht ontslag op staande voet.

Reden ontslag UWV

Toestemming voor ontslag via het UWV kan worden gevraagd op basis van (1) bedrijfseconomische redenen of (2) langdurige ziekte.

Ontslag UWV bedrijfseconomische redenen

Ingeval van een reorganisatie of herstructurering van de onderneming wordt door een werkgever vaak gekozen om tot (collectief) ontslag over te gaan via een procedure bij het UWV. Dit betreft dan een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bedrijfseconomische redenen kunnen onder meer zijn gelegen in de beëindiging van bedrijfsactiviteiten, een slechte financiële situatie of een structurele werkvermindering.

De procedure

De procedure vangt aan met een verzoek om toestemming aan het UWV om het arbeidscontract te mogen beëindigen. Dat gebeurt schriftelijk. Het UWV heeft daarvoor formulieren beschikbaar. Voor de werkgever is van belang dat die aanvraag goed onderbouwd is en voorzien van relevante bijlagen.

Het UWV stuurt een kopie van de aanvraag door aan de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd en geeft de mogelijkheid om schriftelijk verweer te voeren tegen het verzoek zoals ingediend door de werkgever. De werkgever doet er goed aan de ontslagaanvraag door een ontslagrecht advocaat in te laten dienen. Hetzelfde geldt voor de werknemer. Die doet er goed aan zijn verweer te laten indienen door een specialist op het gebied van ontslagrecht.

Na een eerste schriftelijke ronde, volgt soms nogmaals een schriftelijke ronde waarbij beide partijen nog eenmaal mogen reageren op elkaars standpunten. Daarna kan het dossier worden doorgezonden aan de ontslagadviescommissie. Vanaf 1 juli 2015 stuurt het UWV het dossier alleen door aan de ontslagadviescommissie als er wat onduidelijk is over de toepassing van de regels of als er specialistische kennis nodig is over de sector waar de werknemer werkt.

Dan neemt het UWV een beslissing. Daarbij kan de toestemming ofwel worden verleend, ofwel worden onthouden.

Na verleende toestemming

Wordt de toestemming verleend, dan kan werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarbij zal de opzegtermijn in acht worden genomen. De proceduretijd mag in mindering worden gebracht op die termijn, mits een opzegtermijn van minimaal een maand resteert.

Niet eens met uitspraak UWV?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het UWV, dan kunt u uw zaak opnieuw ter beoordeling voorleggen aan de kantonrechter.

Opzegverbod

UWV geeft geen toestemming als sprake is van een opzegverbod. Een opzegverbod kan bijvoorbeeld van toepassing zijn  gedurende de eerste twee jaar van ziekte en tijdens zwangerschap. Is de verwachting dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van het UWV niet meer geldt, dan heeft UWV geen reden om ontslag te weigeren vanwege dit opzegverbod.

Advocaat UWV ontslag

Hulp van een advocaat in een procedure bij het UWV is aan te raden. Bij Sec Arbeidsrecht Advocaten houden wij ons uitsluitend bezig met ontslagrecht. Wordt u geconfronteerd met een ontslag? Wij helpen u graag verder.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten