Sociaal plan

13 april 2021

Sociaal plan

Het begrip sociaal plan heeft u waarschijnlijk wel eens voorbij zien komen. Een sociaal plan wordt meestal opgesteld als er sprake is van een reorganisatie met impact op meerdere werknemers. In dit artikel leggen onze arbeidsrecht advocaten uit wat de betekenis van een sociaal plan is en wat er in een sociaal plan wordt geregeld, zoals de ontslagvergoeding.

Sociaal plan betekenis

Als er meerdere arbeidsplaatsen komen te vervallen als gevolg van een reorganisatie, kan de werkgever er voor kiezen een sociaal plan op te stellen. Het sociaal plan beschrijft hoe het herplaatsingsproces er bij een reorganisatie uit ziet, maar ook de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het dienstverband van de werknemers wordt beëindigd die boventallig zijn.

Sociaal plan reorganisatie

Een werkgever kan verschillende redenen hebben om tot reorganisatie van zijn onderneming over te gaan. De redenen laten zich kort onderverdelen in bedrijfseconomische – en bedrijfsorganisatorische redenen. Als een bedrijf het voornemen heeft een belangrijke wijziging door te voeren in de organisatie zal er eerst advies gevraagd moeten worden aan de ondernemingsraad. Dit voor zover het bedrijf een ondernemingsraad heeft. In het kader van het adviestraject is het vaak zo dat de ondernemingsraad ook invloed probeert uit te oefenen op de afvloeiingsregeling die wordt aangeboden aan boventallig personeel. Als dit het geval is, kan het zo zijn dat er een sociaal plan tot stand komt tussen de werkgever en de ondernemingsraad.

Als het voornemen bestaat om 20 of meer werknemers te ontslaan (collectief ontslag) moet hiervan ook melding worden gedaan aan de vakbonden en het UWV. Dit kan ertoe leiden dat de vakbonden in overleg treden met de werkgever over de inhoud van het sociaal plan.

Sociaal plan ontslagvergoeding

Een belangrijk onderdeel van het sociaal plan is de ontslagvergoeding. De ondernemingsraad of de vakbonden kunnen vaak meer druk zetten dan een individuele werknemer. Vaak zie je dan ook dat in een sociaal plan een hogere ontslagvergoeding is opgenomen dan alleen de transitievergoeding.

Afwijken van sociaal plan

Met het sociaal plan wordt beoogd allerlei individuele onderhandelingen te voorkomen. Wel is bijna altijd een hardheidsclausule opgenomen. Dit om de mogelijkheid te hebben af te wijken van de standaardregeling als er bijzondere omstandigheden spelen.

Check vaststellingsovereenkomst conform sociaal plan

In een sociaal plan is doorgaans ook opgenomen dat alle werknemers de mogelijkheid krijgen om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst af te stemmen met een advocaat en dat de kosten worden vergoed door de werkgever. Het is altijd goed om gebruik te maken van deze mogelijkheid, zodat kan worden bekeken of de regelingen die in het sociaal plan staan goed zijn uitgewerkt in uw individuele situatie. Na de check weet u precies waar u aan toe bent.

Als gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen wij u snel en op goede wijze van dienst zijn. Neem dus gerust contact met ons op.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten