Ontslag op staande voet

Dreigend ontslag

Het ontslag op staande voet is een ingrijpend middel. Bij een verleend ontslag op staande voet is uw werknemer niet alleen direct verstoken van salaris, maar ook het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. De eisen die aan een gegeven ontslag op staande voet worden gesteld zijn dan ook zwaar. Zorgvuldig handelen is essentieel.

Wanneer ontslag op staande voet?

  1. Allereerst dient er sprake te zijn van een dringende reden voor ontslag. Het gaat hier doorgaans om ernstige vergrijpen zoals bijvoorbeeld diefstal. Een met succes verleend ontslag op staande voet begint daarbij met zorgvuldig feitenonderzoek. Deze stap is essentieel in het proces. Soms is het aan te bevelen een extern onderzoeker deze feiten te laten vaststellen en/of nader onderzoek te laten verrichten. Ook kan het verstandig zijn de werknemer nog even niet aan te spreken maar bijvoorbeeld door middel van cameraonderzoek eerst het vereiste bewijs rond te krijgen.
  2. Na het verrichte onderzoek is het goed werknemer te horen. In dit gesprek kan de werknemer geconfronteerd worden met de uitkomsten van het onderzoek en in de gelegenheid worden gesteld daarop te reageren. Eventueel kan – aan de hand van de gegeven uitleg – besloten worden nader onderzoek te doen. Bevestig aan de werknemer de inhoud van het gesprek en – mocht daarvoor worden gekozen – de mededeling dat nog nader onderzoek zal worden verricht.
  3. Wordt besloten het ontslag op staande voet te verlenen, dan moet dat worden medegedeeld. Het is verstandig een arbeidsrecht advocaat de ontslagbrief te laten opstellen of screenen.
  4. Ten slotte moet het ontslag onverwijld zijn gegeven: zodra u met de dringende reden bekend wordt dient u over te gaan tot het verlenen van het ontslag op staande voet. Het is dan ook zaak direct contact met ons op te nemen zodra u de dringende reden ontdekt.

Ontslag op staande voet verlenen

Als u tegen wangedrag aanloopt, is het raadzaam direct contact met ons op te nemen. Snelheid is geboden, maar ook een zorgvuldige afweging. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en risico’s.

Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons