Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpend middel. Bij een verleend ontslag op staande voet is uw werknemer niet alleen direct verstoken van salaris, maar ook het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. De eisen die aan een gegeven ontslag op staande voet worden gesteld zijn dan ook zwaar. Zorgvuldig handelen is essentieel. Kleine missers kunnen kostbaar zijn. 

Eisen ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet moet aan een aantal eisen voldoen. Wij vatten ze kort voor u samen.

I. Allereerst dient er sprake te zijn van een dringende reden voor ontslag. Het gaat hier doorgaans om ernstige vergrijpen zoals bijvoorbeeld diefstal. Een met succes verleend ontslag op staande voet begint daarbij met zorgvuldig feitenonderzoek. Deze stap is essentieel in het proces. Soms is het aan te bevelen een extern onderzoeker deze feiten te laten vaststellen en/of nader onderzoek te laten verrichten. Ook kan het verstandig zijn de werknemer nog even niet aan te spreken maar bijvoorbeeld door middel van cameraonderzoek eerst het vereiste bewijs rond te krijgen.

II. Na het verrichte onderzoek is het goed werknemer te horen. In dit gesprek kan de werknemer geconfronteerd worden met de uitkomsten van het onderzoek en in de gelegenheid worden gesteld daarop te reageren. Eventueel kan – aan de hand van de gegeven uitleg – besloten worden nader onderzoek te doen. Bevestig aan de werknemer de inhoud van het gesprek en – mocht daarvoor worden gekozen – de mededeling dat nog nader onderzoek zal worden verricht

III. Wordt besloten het ontslag op staande voet te verlenen, dan moet dat worden medegedeeld. Het is verstandig een arbeidsrecht advocaat de ontslagbrief te laten opstellen of screenen

IV. Ten slotte moet het ontslag onverwijld zijn gegeven: zodra u met de dringende reden bekend wordt dient u over te gaan tot het verlenen van het ontslag op staande voet. 

Laat u adviseren

Ontslag op staande voet kan een zeer effectief middel zijn. Maar alleen als het wordt ingezet na een zorgvuldige afweging. Onze advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden en risico’s.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor