Het lenteakkoord

6 juni 2012

Het lenteakkoord en de gevolgen voor ontslagrecht

De maatregelen op het gebied van het ontslagrecht zoals uitgewerkt in het lenteakkoord zijn ingrijpend. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen op rij.

Ontslagroute

In de huidige situatie dient voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in beginsel eerst toestemming te worden gevraagd bij het UWV-Werkbedrijf of de kantonrechter. Een voorgenomen ontslag wordt dus preventief getoetst. In het lenteakkoord vervalt deze preventieve toetsing en is het voor de werknemer enkel nog mogelijk om achteraf het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Wel wordt er een verplichte interne hoorprocedure ingevoerd bij het bedrijf zelf, waarin de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld zijn visie te geven op het ontslag.

De WW-uitkering

Conform het voorstel van de Kunduz-coalitie betalen werkgevers vanaf 2014 de WW-uitkering van de gewezen werknemer, voor een periode van zes maanden. Het UWV voert de regeling uit en verhaalt de betaalde uitkering vervolgens op de ex-werkgever. Voor kleine werkgevers wordt mogelijk een andersoortige regeling geïntroduceerd. Daarnaast zal de WW-premie in 2013 omhoog gaan.

Ontslagvergoedingen

Er komt een maximum aan de ontslagvergoeding die werknemers toegekend kunnen krijgen in een eventuele procedure. Er is een norm van een kwart maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Daarnaast is dit bedrag niet vrij te besteden. De werknemer dient dit bedrag in te zetten voor scholing en werk-naar-werk-trajecten.

Praktische uitwerking

Het voorstel zoals weergegeven in het lenteakkoord betekent onmiskenbaar een uitholling van het huidige ontslagrecht. De preventieve toets gaat verloren en de kans dat werkgevers met een minder zorgvuldig opgebouwd dossier naar een beëindiging zullen streven, wordt groter. Daarnaast pakt het financieel, voor zowel werkgever als werknemer, in veel gevallen onredelijk uit. Zo zal de werkgever die in de huidige situatie een werknemer ontslaat met vijf dienstjaren, die niet ouder is dan 35, er fors op achteruit gaan in het nieuwe voorstel. Betaalt de werkgever in de huidige situatie namelijk nog 2,5 maandsalaris bij een neutrale kantonrechtersformule, in de nieuwe situatie draait werkgever minimaal op voor 6 maanden WW-uitkering. Ook aan werknemerszijde pakt het niet altijd even redelijk uit, in het bijzonder niet in het geval van een wat oudere werknemer met veel dienstjaren. De 59-jarige werknemer met 30 dienstjaren, met vrijwel geen enkel perspectief op de arbeidsmarkt, zal het conform het lenteakkoord immers moeten doen met een ontslagvergoeding ter hoogte van maximaal een half jaarsalaris. Daarbij komt nog dat die vergoeding enkel kan worden ingezet ten behoeve van scholing of een werk-naar-werk-traject.

Al met al is er dus nog al wat aan te merken op het Kunduz-akkoord. De kans dat de voorgenomen regeling sneuvelt met de verkiezingen in september is dan ook niet ondenkbeeldig.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten