Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Het relatiebeding

Een relatiebeding verbiedt een werknemer om zakelijke contacten aan te gaan met relaties van de werkgever op het moment dat de werknemer uit dienst treedt. Dit beding heeft tot doel om het netwerk van relaties dat de werkgever heeft opgebouwd, te beschermen.

Verschil relatiebeding en concurrentiebeding

In de praktijk worden de termen concurrentie- en relatiebeding nogal eens door elkaar gehaald. Dit terwijl het echt verschillende bedingen zijn die elk een eigen doel dienen.
Met een concurrentiebeding kan worden voorkomen dat een concurrerende organisatie profiteert van de kennis die een werknemer in een bedrijf heeft opgedaan. Op grond van een concurrentiebeding is het een werknemer namelijk verboden om bij een concurrent in dienst te treden. Als een werknemer alleen gebonden is aan een relatiebeding mag deze werknemer in principe wel bij een concurrerende organisatie aan de slag, maar mag deze werknemer in zijn nieuwe functie geen zaken doen met relaties van zijn vorige werkgever.

Uitgangspunt relatiebeding niet in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Voor zowel een relatie- als een concurrentiebeding geldt het uitgangspunt dat deze alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mogen worden opgenomen. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mogen deze bedingen alleen worden opgenomen als uw werkgever een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang heeft. Dit moet schriftelijk gemotiveerd worden in de tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarbij de lat hoog ligt. Zonder motivering geldt dat zowel het relatiebeding als het concurrentiebeding nietig is.

Advies concurrentie- en relatiebeding

Wij hebben veel ervaring in het adviseren van werknemers over de reikwijdte van deze bedingen en hoe het best kan worden gehandeld als deze bedingen in een concrete situatie tot (te) ernstige beperkingen leiden.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor