Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Dreigend ontslag

Er wordt gesproken over een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als het bedrijf waar u werkt gaat reorganiseren. Een ontslag op deze grond dient kort samengevat aan een drietal voorwaarden te voldoen.

  1. Uw werkgever zal allereerst moeten kunnen aantonen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is voor ontslag. Dat kan betekenen dat er met financiële gegevens, zoals jaarrekeningen en prognoses, moet worden aangetoond dat het noodzakelijk is tot personeelsafslanking over te gaan. Welke stukken moeten worden aangeleverd, hangt af van de precieze grondslag voor reorganisatie.
  2. Uw werkgever is niet vrij in de selectie van de werknemer die hij voor ontslag in aanmerking brengt. Het afspiegelingsbeginsel is daarin leidend.  Toepassing van dit beginsel komt er op neer dat per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën worden opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking, waarbij de leeftijdsopbouw binnen de onderneming zoveel mogelijk gelijk wordt gehouden. Verder dienen bepaalde groepen, zoals (onder omstandigheden) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bij voorrang voor ontslag in aanmerking te worden genomen.
  3. Tot slot zal uw werkgever inzichtelijk moeten maken dat er voor u geen herplaatsingsmogelijkheden zijn in een passende functie. Daarbij moet niet alleen binnen het bedrijf waar u werkt worden gezocht, maar binnen de gehele groep waarvan uw werkgever onderdeel uitmaakt.

Leg u niet zomaar neer bij het ontslag

Als u geconfronteerd wordt met een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het altijd verstandig een arbeidsrecht specialist te raadplegen.  Zelfs als uw ontslag niet voorkomen kan worden, dienen zaken als de hoogte van de ontslagvergoeding, aanspraak op een WW-uitkering en het van toepassing zijn van een concurrentiebeding te worden beoordeeld.

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons