WW uitkering

Werknemers ontslagen

Na ontslag kunt u doorgaans aanspraak maken op een WW-uitkering.

Daarvoor gelden kortweg drie voorwaarden:

I. U heeft een arbeidsurenverlies van minstens 5 uur per week.
II. U bent beschikbaar voor het verrichten van arbeid.
III. In de laatste 36 weken voorafgaand aan uw ontslag heeft u minimaal 26 weken gewerkt.

Worden bovenstaande voorwaarden succesvol ingevuld dan ontstaat in beginsel recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Uitzonderingen doen zich onder meer voor bij een ontslag op staande voet of indien u zelf ontslag heeft genomen: u bent dan verwijtbaar werkloos en heeft geen recht op een WW-uitkering.

Verlengde WW-uitkering

Indien van de afgelopen 5 jaar, tenminste vier jaar door u zijn gewerkt heeft u vervolgens recht op een langere WW-uitkering.

Hoogte WW-uitkering

De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende salaris. Na twee maanden valt de uitkering terug naar 70% van het laatstverdiende salaris. Zowel de eerste twee maanden, als de daaropvolgende periode geldt dat er wel een maximum wordt verbonden aan het salaris waarvan het percentage wordt uitgekeerd (het maximum dagloon).

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons