(Dreigend) ontslag

Dreigend ontslag

Informatie

Dreigend ontslag? Zorg dat u weet waar u staat. Sec Arbeidsrecht Advocaten is een advocatenkantoor waar iedereen, van advocaat tot secretaresse, zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij helpen u graag verder. Zowel in een schikking als procedure zetten onze advocaten zich in voor een maximaal resultaat.

Arbeidsrecht op hoog niveau

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en zijn specialistisch opgeleid. Wij zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Een kwaliteitskeurmerk met betekenis.

Reden voor ontslag

De reden voor ontslag en ook de manier waarop het ontslag wordt ingezet, kan verschillen. Zo kan er sprake zijn van een

Wat de reden voor ontslag ook is, bij Sec Arbeidsrecht Advocaten kunt u altijd rekenen op deskundige bijstand.

Kan ik zomaar ontslag krijgen?

Uw werkgever kan niet zonder goede reden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Met uitzondering van het ontslag op staande voet moet de werkgever een procedure starten bij het UWV of de kantonrechter vragen het arbeidscontract te ontbinden. Het UWV of de kantonrechter zal vervolgens beoordelen of er een redelijke grond voor ontslag is.

Beëindiging met wederzijds goedvinden: onderhandel!

Ter voorkoming van procedures wordt met de arbeidsovereenkomst met grote regelmaat met wederzijds goedvinden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan het gevolg van onderhandelingen tussen werknemer en werkgever.

Een arbeidsrecht advocaat kan voor u onderhandelen. Wij doen niet anders en weten zo een maximaal resultaat voor u neer te zetten. Daarbij wordt niet alleen gelet op de hoogte van de vergoeding, maar ook zaken als de werking van een non-concurrentiebeding en het borgen van WW-rechten spelen daarin een rol.

Win advies in!

Ongeacht de redenen voor het ontslag en de wijze waarop de arbeidsovereenkomst dreigt te worden beëindigd is het raadzaam om zo snel mogelijk advies van een arbeidsrecht advocaat in te winnen. Zo weet u waar u staat en kan uit een vervelende situatie een maximaal resultaat worden gehaald.

Teken niets

Bij voorbaat wordt geadviseerd nooit in te stemmen met uw ontslag en nergens voor te tekenen. Zorg dat u schriftelijk kenbaar maakt dat u beschikbaar bent om uw werkzaamheden te hervatten als u op non-actief bent gesteld. Zo behoudt u uw recht op loon.

Een afspraak maken met één van onze arbeidsrecht advocaten in Haarlem of Amsterdam? Neem gerust vrijblijvend telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Meest gestelde vragen

Wanneer een dringende reden bestaat kan de werkgever per direct ontslag verlenen of kan de werknemer per direct ontslag nemen. De opzegtermijnen en de opzegverboden gelden niet. Wanneer de werkgever een werknemer (terecht) op staande voet ontslaat, dan maakt de werknemer geen aanspraak op loon, maar ook niet op een WW-uitkering. Een ontslag op staande voet is dan ook een zware maatregel en dient aan specifieke vereisten te voldoen. Daarover leest u meer op de pagina ontslag op staande voet.

Voor u is het belangrijk (schriftelijk) te protesteren tegen het ontslag, aan te geven dat u beschikbaar bent om werkzaamheden te verrichten en aanspraak te maken op loondoorbetaling. Daarnaast doet u er goed aan zo spoedig mogelijk een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op verschillende manieren beëindigen. Zo kan hij de arbeidsovereenkomst opzeggen na het verkrijgen van toestemming van het UWV, de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens een dringende reden. Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst. De werkgever en werknemer komen alsdan gezamenlijk overeen onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst komt te eindigen.

Met uitzondering van het opzeggen wegens een dringende reden (ontslag op staande voet) en het ontslag in onderling overleg kan de werkgever niet zonder tussenkomst van een derde (UWV of de kantonrechter) de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen daarentegen in beginsel na de overeengekomen duur. Hiervoor is geen opzegging of ontbinding vereist. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen maar ook dan is toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist als geen regeling wordt getroffen.

Uw werkgever kan u in beginsel niet ontslaan gedurende de eerste 2 jaar van ziekte, wegens ziekte. Daarnaast mag de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd tijdens zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof of omdat u lid bent van de ondernemingsraad, personeelsvereniging of vakbond. Het ontslag mag tevens niet in strijd zijn met de in de wet opgenomen bijzondere opzegverboden, zoals bijvoorbeeld het verbod op onderscheid wegens godsdienst, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons