Op hoeveel loon heb ik recht als ik ziek ben?

Werknemers ontslagen

U ontvangt in het eerste ziektejaar ten minste 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. Het tweede jaar ontvangt u ook minimaal 70% van uw salaris, maar er hoeft niet langer te worden aangevuld tot het minimumloon. Zowel het eerste als het tweede ziektejaar geldt er een plafond. Verdient u meer dan het maximum dagloon, dan krijgt u maximaal 70% van het maximum dagloon.

  • Vaak worden in de arbeidsovereenkomst en/of cao andere afspraken gemaakt. Veelal wordt het eerste jaar, 100% van het loon doorbetaald.
  • Zwangere vrouwen of net bevallen vrouwen die als gevolg daarvan ziek zijn, ontvangen sowieso 100% van hun dagloon.

Heeft u vragen over (de omvang van) de loondoorbetalingsverplichting? Wij helpen u graag verder.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons