Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Welke rechten heb ik als zieke werknemer?

Als zieke werknemer heeft u twee jaar lang recht op doorbetaling van uw salaris en is uw werkgever verplicht alles in het werk te stellen om u weer terug te laten keren in uw eigen, of een andere passende functie binnen het bedrijf. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen (op kosten van uw werkgever) of het UWV vragen een deskundigenoordeel af te geven (waarvoor u zelf een vergoeding moet betalen).

  • De loondoorbetalingsperiode bij ziekte bedraagt in beginsel twee jaar. Doet uw werkgever niet genoeg aan re-integratie, dan kan die periode voor maximaal een jaar worden verlengd (‘loonsanctie’).
  • Tijdens ziekte moet ten minste 70% van uw salaris, of 70% van het maximum dagloon worden doorbetaald als uw salaris hoger ligt dan het maximum dagloon. Het eerste jaar moet ten minste het minimumloon worden betaald. Vaak is in de arbeidsovereenkomst en/of toepasselijke CAO een afwijking afgesproken, waardoor in ieder geval het eerste jaar 100% van het laatstverdiende salaris wordt doorbetaald.
  • Wegens ziekte kunt u niet worden ontslagen. Soms kunt u, afhankelijk van de ontslaggrond, wel tijdens ziekte worden ontslagen.

De regelgeving is complex. Laat u tijdig informeren door een specialist om problemen te voorkomen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten